25 oktober: Symposium Zelfregulatie

Symposium: Ondersteunen van zelfregulatie: effecten op het verwerven van domein-specifieke vaardigheden en zelfregulatievaardigheden

Zelfgestuurd leren is een belangrijke 21ste-eeuwse vaardigheid die leerlingen op de middelbare school kunnen aanleren. Maar daar hebben ze wel ondersteuning bij nodig, want voor menig leerling is het best moeilijk om zelf de verantwoordelijkheid te nemen voor zijn leerproces. Deze conferentie zal handvatten bieden voor voor leerkrachten die leerlingen daarbij willen ondersteunen.

Technieken

In het symposium wordt ingegaan op een aantal technieken om leerlingen te ondersteunen bij het aanleren van zelfsturing:

  • modelvoorbeelden, waarin modelleerlingen laten zien hoe zij succesvol zelfregulatievaardigheden uitvoeren;
  • tutorondersteuning, waarin leerlingen feedback en advies krijgen van een tutor over hun zelfregulatievaardigheden;
  • metacognitieve checklists met richtinggevende vragen die leerlingen kunnen gebruiken tijdens zelfregulatie.

Richtlijnen en masterclass

De nadruk in het symposium ligt op het bespreken en illustreren van richtlijnen voor de onderwijspraktijk. Het symposium vormt tevens de kick off van een online masterclass rondom zelfregulatie.

Onderzoeksresultaten

De tijdens het symposium gepresenteerde resultaten zijn afkomstig van het NRO-project ‘Scaffolding self-regulation: Effecs on the acquisition of domain-specific skills and self-regulated learning skills‘. In dit project werd onderzocht of ondersteuningstechnieken waarvan we weten dat ze effectief zijn voor het aanleren van domeinspecifieke vaardigheden, ook gebruikt kunnen worden om de zelfsturing bij leerlingen te bevorderen. Het gaat dan om vaardigheden zoals het monitoren en evalueren van het eigen leerproces en het bepalen van volgende studieactiviteiten. Daarnaast is het ook mogelijk om zelf een poster te presenteren. Mocht u hier interesse in hebben dan heeft u tijdens het registratieproces de mogelijkheid om dit aan te geven.

Praktische informatie

Datum: 25 oktober 2017
Locatie: Open Universiteit Heerlen
Kosten: deelname aan de conferentie is gratis

» Meer informatie over het symposium
» Direct inschrijven