25 september: vooraanmeldingen Comenius Teaching Fellows

De derde ronde van het Comeniusprogramma gaat van start. Onderwijsprofessionals in het hoger onderwijs kunnen vanaf nu financiering aanvragen voor onderwijsinnovatie. Het Comeniusprogramma stelt onderwijsprofessionals in het hoger onderwijs in staat om hun visie op onderwijs(vernieuwing) in de praktijk te brengen. Deze ronde kunnen 70 aanvragen gehonoreerd worden.

Binnen het Comeniusprogramma kunnen in 2019 drie soorten beurzen toegekend worden. Per beurs gelden verschillende eisen aan het dienstverband, de positie en de ervaring van de hoofdaanvrager.

  • voor een innovatie binnen éen cursus of onderwijsonderdeel, Teaching Fellows (50.000 euro)
  • voor innovatie binnen een grote opleiding, faculteit of substantieel onderdeel van een hoger onderwijsinstelling, Senior Fellows (100.000 euro)
  • voor een innovatie gericht op meerdere samenwerkende faculteiten, gehele instelling of in samenwerkende faculteiten van verschillende instellingen,
    Leadership Fellows (250.000 euro). De projecten van de Leadership Fellows dienen aan te sluiten bij de onderwijsvisie van de eigen instelling.

Thema’s

Teaching Fellows en Senior Fellows dienen een aanvraag in binnen éen van de volgende categorieën:

Call for proposals

De call for proposals en de bijbehorende documenten vindt u op de NWO-financieringspagina: Comenius Teaching Fellows.

Deadlines

  • Intentieverklaring: 28 augustus, 14:00 uur
  • Vooraanmelding: 25 september, 14:00 uur
  • Uitgewerkte aanvragen: 27 november, 14:00 uur

Meer informatie

Wilt u meer informatie? Bekijk dan de NRO-programmapagina of de FAQ. Daarnaast kunt u contact opnemen met het NRO via comenius@nro.nl.