26 mei: School ❤ Onderzoek

Onderwijsprofessionals gebruiken heel wat informatie om goed onderwijs aan te bieden. Ook onderzoek kan inspiratie bieden in hun dagelijkse werking om de relatie tussen onderzoek en de onderwijspraktijk te versterken. Het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming en de Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) organiseren op 26 mei 2020 voor de tweede maal School ♡ onderzoek, een interactieve inspiratiedag voor leraren en onderzoekers.

Inschrijven kan vanaf februari 2020. Registreer je voor de mailinglist als je op de hoogte wilt blijven.

Ook deze keer gaat het om de ontmoeting, inspiratie en kennisdeling tussen lerarenteams, schoolleiders, begeleiders, lerarenopleiders en onderzoek(ers). Dat willen zij bereiken via verschillende lezingen, workshops en discussietafels.

Praktische informatie

» Meer informatie en richtlijnen vind je op de website van de Vlor.
» Locatie: Herman Teirlinck-gebouw, Brussel