26 november: online Symposium ‘Bouwstenen voor effectonderzoek: resultaten en lessen van onderzoek naar kernelementen van interventies jeugd’

Op 26 november 2020 organiseert ZonMw samen met 7 consortia het symposium Bouwstenen voor effectonderzoek: resultaten en lessen van onderzoek naar kernelementen van interventies jeugd.

In de consortia Effectiviteit psychosociale interventies Jeugd sloegen onderzoekers en jeugdhulpinstellingen nieuwe wegen in op 7 grotere inhoudelijke thema’s rond opgroeien en opvoeden. Het onderzoek levert kennis op over welke (delen van) interventies wanneer, bij wie en door wie het beste ingezet kunnen worden. Vertrekpunt daarbij zijn de kernelementen van bewezen effectieve interventies. De consortia geven met vernieuwend effectonderzoek antwoord op vragen als: Wat maakt eigenlijk dat een interventie werkt? Zijn er werkende factoren die in alle interventies zitten? Hoe kan de hulpverlener invloed uitoefenen op het effect? En: welke interventies of onderdelen daarvan zijn kosteneffectief?

Het onderzoek in de consortia richt zich op de volgende thema’s:

  • Angst en depressie
  • ADHD en druk gedrag
  • Sociale vaardigheden en weerbaarheid
  • Externaliserend probleemgedrag
  • Multiprobleemgezinnen
  • Lichte opvoedondersteuning
  • Vroege preventie en interventies tegen kindermishandeling

Programma
Tijdens deze dag delen de 7 consortia hun bevindingen en innovatieve onderzoeksmethoden. In verschillende break-out sessies gaan de consortia dieper in op de geleerde lessen. De conferentie is toegankelijk voor iedereen die interesse heeft in het onderwerp, maar is in de eerste plaats bedoeld voor onderzoekers met interesse in onderzoek naar kernelementen. Het congres is digitaal en internationaal. Prof. dr. Pim Cuijper is voorzitter tijdens de conferentie en prof. dr. Miranda Wolpert verzorgt een Keynote.

Meer informatie en registeren
Meer informatie over het programma en hoe je je kan registreren, vind je op de website van ZonMw.