26 september: vooraanmeldingen Onderzoekstalent (NWO-financiering)

Onderzoekstalent is een financieringsprogramma met vrije competitie voor hoogwaardig promotieonderzoek voor getalenteerde, aankomende onderzoekers die een aantoonbare ambitie hebben een carrière als wetenschapper op te bouwen. Deze ambitie blijkt onder andere uit de gevolgde opleiding, de gevolgde vakken, behaalde resultaten en ontplooide wetenschappelijke activiteiten.

Waarvoor

Onderzoekstalent biedt de gelegenheid de ambitie te verwezenlijken van uitmuntende studenten binnen de maatschappij- en gedragswetenschappen om promotieonderzoek te doen. Hoogleraren (of universitair hoofddocenten met promotierecht) binnen de maatschappij- of gedragswetenschappen dienen voor de kandidaat promovendus een aanvraag in.

Voor wie

Namens de kandidaat-promovendus dient de beoogd promotor de aanvraag in. Als beoogd promotor kunt u een aanvraag indienen als:

  • u in dienst bent bij een Nederlandse universiteit, NWO- of KNAW instituut of het MPI voor Psycholinguïstiek te Nijmegen,
  • u een dienstverband heeft voor tenminste de looptijd van het aanvraagproces en het onderzoek waarvoor u financiering aanvraagt.

Voor de kandidaat geldt een toelatingseis:

  • het Nederlandse cijfergemiddelde van de bacheloropleiding is minimaal een 7,5 (of GPA van 3.37 te berekenen voor buitenlandse cijfers);
  • het Nederlandse cijfergemiddelde van het eerste jaar van de masteropleiding op het terrein van het SGW wetenschapsterrein maatschappij- en gedragswetenschappen is minimaal een 8,0 (of GPA van 3.95 te berekenen voor buitenlandse cijfers).

Wat aanvragen

U kunt uitsluitend financiering aanvragen voor:

  • personele kosten: vier jaar full time voor een promovendus, en
  • materiële kosten tot maximaal 10.000 euro, inclusief kennisbenutting en datamanagement.

Wanneer

  • Sluitingsdatum vooraanmelding: 26 september 2017, 14:00 uur
  • Sluitingsdatum uitgewerkte voorstellen: 6 maart 2018, 14:00 uur

» Lees alle informatie op de NWO-financieringspagina.