26 september: uitgewerkte aanvraag Bestuurlijk vermogen en de werking van professionaliseringsprikkels in het voortgezet onderwijs

Onderzoekers verbonden aan onderzoeksinstellingen in Nederland waar onderwijsonderzoek wordt uitgevoerd kunnen een aanvraag indienen voor de uitvoering van onderzoek naar twee thema’s die beleidsmatig van belang zijn als het gaat om de kwaliteit van het Nederlandse voortgezet onderwijs: 1) het bestuurlijk vermogen van schoolbesturen en 2) de werking van professionaliseringsprikkels in het VO.

De sluitingsdatum voor het indienen van intentieverklaringen is 12 september 2019, 14:00 uur.
De sluitingsdatum voor het indienen van volledige voorstellen is 26 september 2019, 14:00 uur.

» Meer informatie leest u op de programmapagina.