27 onderzoeksprojecten langlopend praktijkgericht onderzoek van start

Het NRO verleent 13 miljoen euro aan subsidie aan 27 onderzoeksprojecten binnen het programma langlopend praktijkgericht onderzoek. Ieder project ontvangt een subsidie van maximaal 500.000 euro. De 27 onderzoeksprojecten zijn door de Programmaraad voor Praktijkgericht Onderzoek geselecteerd uit 49 uitgewerkte onderzoeksvoorstellen.

De onderzoeksprojecten binnen deze subsidieronde zijn aanvragen voor onderwerpen en vraagstukken binnen één van de hoofdthema’s in het onderzoeksprogramma van het NRO:

  1. Onderwijsaanbod en curriculum
  2. Onderwijs en technologie
  3. De socialiserende functie van onderwijs
  4. Professionaliseren van onderwijsprofessionals
  5. Onderwijs en levensloop
  6. Het onderwijsbestel en sturing van en in het onderwijs
  7. Onderwijsvernieuwing en de rol van onderzoek

Van de zevenentwintig onderzoeksprojecten zijn er negen gericht op het primair onderwijs, acht op het voortgezet onderwijs, vijf op het middelbaar beroeps onderwijs en vijf aanvragen zijn sectoroverstijgend. Ieder project wordt uitgevoerd door een consortium van onderzoekers en onderwijsinstellingen. De onderzoeksprojecten hebben een looptijd van 36 maanden.

De zevenentwintig gehonoreerde onderzoeksprojecten

Hieronder vindt u de titel, het thema en de projectleider van de gehonoreerde onderzoeksprojecten (op alfabetisch volgorde van achternaam projectleider).

Onderwijssector VVE/PO/SO

Onderwijssector VO/VSO

Onderwijssector MBO

Sectoroverstijgend

Inspiratiebijeenkomst

Op vrijdag 22 maart 2019 komen de zevenentwintig consortia samen voor een bijeenkomst om inspiratie op te doen en kennis uit te wisselen.

Meer informatie over langlopend praktijkgericht onderzoek vindt u op de programmapagina.