28 februari: aanvragen Take-off

De zesde ronde van Take-off, een programma voor het stimuleren en ondersteunen van bedrijvigheid en ondernemerschap vanuit de wetenschap, is open voor aanvragen. Aanvragen voor haalbaarheidsstudies of vroegefasetrajecten, binnen de wetenschapsgebieden bèta/techniek, life sciences en alfa/gamma, kunnen tot dinsdag 28 februari 2017, 14:00 uur worden ingediend.

Waarvoor?

Take-off is een wetenschapsbreed financieringsinstrument van ZonMw en NWO (penvoerder: Toegepaste en Technische Wetenschappen). Take-off wordt gefinancierd door het ministerie van Economische Zaken en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Take-off richt zich op het faciliteren en het stimuleren van bedrijvigheid en ondernemerschap vanuit de Nederlandse universiteiten en door NWO erkende onderzoeksinstituten. Het gaat daarbij om het creëren van innovatieve nieuwe bedrijvigheid die volgt op kennisontwikkeling en -benutting door onderzoekers aan deze kennisinstellingen. Het kan gaan om product-, proces-, zorg- of diensteninnovatie in de breedste zin van het woord, binnen alle wetenschapsgebieden (bèta/techniek, life sciences en alfa/gamma).

Wat kan er aangevraagd worden?

Take-off bestaat uit twee instrumenten: haalbaarheidsstudies en vroegefasetrajecten. Met financiering van Take-off haalbaarheidsstudies kunnen onderzoekers een haalbaarheidsstudie uitvoeren voor commerciële toepassing van innovatieve kennis en de start van bedrijvigheid op basis van kennisinnovaties uit de kennisinstellingen. Pas gestarte ondernemingen (startups) van onderzoekers of ondernemers kunnen met Take-off vroegefasetrajecten een geldlening van maximaal € 250.000 aanvragen.

Take-off voor hbo-starters

Naast de bestaande Take-off voor academische starters is er nu ook een Take-off voor hbo-starters.

» Lees meer

Meer informatie

Aanvragen kunnen tot dinsdag 28 februari 2017, 14:00 uur worden ingediend.

» Lees alle informatie op de NWO-financieringspagina.