3 april: infobijeenkomst Werkplaatsen Onderwijsachterstanden

Via het NRO komt € 2,4 miljoen beschikbaar voor vier werkplaatsen voor onderzoek naar onderwijsachterstanden. Zo’n werkplaats is een samenwerkingsverband tussen één of meer schoolbesturen enerzijds en onderzoekers van hogescholen en universiteiten anderzijds. Op 3 april is er een informatiebijeenkomst voor geïnteresseerden.

De werkplaatsen gaan gedurende drie jaar aan de slag met praktijkgericht onderzoek naar effectief onderwijsachterstandenbeleid. Per werkplaats is € 600.000 beschikbaar om de eerste drie jaar te financieren. » meer over de call for proposals

Naar aanleiding van deze call organiseert het NRO deze bijeenkomst, samen met OCW en de PO-Raad. Het NRO is aanwezig om te vertellen over de aanvraag- en beoordelingsprocedure, waar specifiek op gelet wordt tijdens de beoordeling en aan welke eisen de aanvraag moet voldoen. Ook delen deelnemers uit een van de bestaande werkplaatsen hun ervaringen, suggesties en tips. 

Praktische informatie

datum en tijd: woensdag 3 april 2019, 16.00-18.00 uur
locatie: PO-Raad, Aidadreef 4 in Utrecht
» aanmelden via de PO-Raad