3 september: intentieverklaringen Comenius Senior Fellows

Docenten en andere onderwijsprofessionals in het onderwijs kunnen een beurs van 100.000 euro aanvragen voor het doorvoeren van een onderwijsinnovatie binnen een faculteit, grote opleiding of substantieel onderdeel van een hoger onderwijsinstelling. De onderwijsverbetering dient direct ten goede te komen aan studenten in het Nederlandse hoger onderwijs.

Voor het indienen van een aanvraag is het indienen van een intentieverklaring en vooraanmelding verplicht.

Deadline intentieverklaring: 3 september 2019, 14:00 CE(S)T
Deadline vooraanmelding: 1 oktober 2019, 14:00 CE(S)T
Deadline uitgewerkte aanvragen: 3 december 2019, 14:00 CE(S)T

» Meer informatie leest u op de programmapagina.
» De call for proposals en de bijbehorende documenten vindt u op de NWO-financieringspagina: Comenius Senior Fellows.