3 september: uitgewerkte voorstellen Samenhangende onderzoeksprojecten

In november 2019 heeft de Programmaraad voor fundamenteel onderwijsonderzoek (PROO) de call for proposals Samenhangende onderzoeksprojecten 2020 gepubliceerd.

De sluitingsdatum voor het indienen van vooraanmeldingen was 21 januari 2020, 14:00 uur.

Voor Samenhangende onderzoeksprojecten geldt de volgende aangepaste deadline: de planning van de tweede fase van de ronde wordt met twee maanden verschoven. De deadline voor het indienen van uitgewerkte aanvragen wordt donderdag 3 september 2020, 14:00 uur.

» Meer informatie leest u op de programmapagina.