30 consortia van start met uitwerking kortlopend onderzoeksproject

In de 5e ronde Kortlopend Onderwijsonderzoek zijn 30 consortia gestart met het uitwerken van hun idee voor een kortlopend praktijkgericht onderzoeksproject tot een volledig onderzoeksvoorstel. Zij ontvingen daarvoor in januari 2020 financiering van het NRO. Het beschikbare budget hiervoor bedraagt 600.000 euro (maximaal 20.000 euro per aanvraag).

Hiermee wil het NRO consortia meer gelegenheid geven om de samenwerking rondom praktijkgericht onderzoek goed op te zetten. De beste uitgewerkte voorstellen ontvangen in de 2e fase van deze subsidieronde financiering voor hun project.

Van idee naar uitgewerkt voorstel

In de vijfde subsidieronde voor kortlopend onderwijsonderzoek krijgen de geselecteerde consortia de komende vijf maanden de gelegenheid om hun startaanvraag te vertalen in een uitgewerkt onderzoeksvoorstel. Het NRO verwacht met deze fasering dat de consortia meer gelegenheid hebben om de vraag uit de praktijk goed te verhelderen en om draagvlak van alle partners te verkrijgen. Er is meer tijd voor het uitspreken van onderlinge verwachtingen, het maken van werkbare afspraken en een goede planning en taakverdeling. In de eerste fase kan bijvoorbeeld ook een beknopte literatuurstudie of pilot worden uitgevoerd.

In onderstaand PDF-bestand vindt u per sector de titels van de projecten en projectleiders van de geselecteerde consortia:

Lees meer over het kortlopend praktijkgericht onderwijsonderzoek.