30 januari: ZonMW-subsidieoproep ‘Kennis over verward gedrag in onderwijs: verbinding tussen zorg, welzijn en veiligheid’

In de praktijk komen professionals uit verschillende domeinen in aanraking met mensen met verward gedrag. Daarom is het essentieel dat in het onderwijs al een goede verbinding wordt gelegd tussen het zorg-, welzijns- en/of veiligheidsdomein. Tot 30 januari kunt u hiervoor subsidie aanvragen.

Het doel van de subsidieoproep is om toekomstige en huidige professionals beter toe te rusten om samen te werken met professionals uit andere domeinen, om goed door te verwijzen en om op het juiste moment verantwoordelijkheid te (durven) nemen. U kunt subsidie aanvragen voor 2 type projecten:
.

  1. Het ontwikkelen of het aanpassen én implementeren van een (keuze)module over verward gedrag. Deze (keuze)module moet voor minimaal 2 domeinen relevant zijn. Denk bijvoorbeeld aan het ontwikkelen van een MOOC.
  2. Het inzetten van expertise uit een ander domein. Onderwijsinstellingen kunnen praktijkprofessionals of docenten uit een ander domein inhuren om het onderwijsaanbod te versterken én betrekken daarbij ervaringsdeskundigen. Denk bijvoorbeeld aan gastdocenten in fieldlabs.

Wie kunnen subsidie aanvragen?

Mbo en hbo instellingen kunnen subsidieaanvragen indienen. Praktijkinstellingen, cliëntorganisaties én organisaties gericht op bij- en nascholing kunnen subsidie aanvragen, als zij samenwerken met erkende (mbo of hbo) onderwijsinstellingen.

Deadline

De deadline voor het aanvragen van subsidie is 30 januari 2018. Het maximale subsidiebedrag bedraagt € 50.000,- voor een project met een looptijd van maximaal 12 maanden. Voor deze subsidieronde is in totaal € 750.000,- gereserveerd.

Informatiebijeenkomst 6 december

Wilt u meer informatie over de subsidieoproep? Kom dan woensdagmiddag 6 december naar de informatiebijeenkomst op in Den Haag. Na de lunch zal het specifiek gaan over deze subsidieoproep. Deelname aan deze bijeenkomst is kosteloos. U kunt zich opgeven via het online aanmeldformulier.

Volledige subsidieoproep

De volledige subsidieoproep en alle specifieke informatie vindt u op de website van ZonMW.
U kunt tot 30 januari 2018, 14:00 uur uw aanvraag indienen via ProjectNet.