31 augustus: aanvragen Rubicon (NWO-financiering)

Rubicon is een financieringsinstrument voor recent gepromoveerde wetenschappers om ervaring op te doen aan buitenlandse topinstituten als opstap voor een wetenschappelijke carrière.

Voor wie

U kunt een aanvraag voor Rubicon indienen als u op de sluitingsdatum van de aanvraagronde niet langer dan één jaar geleden bent gepromoveerd. Ook als u met een promotieonderzoek bezig bent, kunt u een aanvraag indienen mits uw promotor uw proefschrift goedgekeurd heeft.

Vrouwen worden nadrukkelijk uitgenodigd een aanvraag in te dienen.

U kunt alleen een aanvraag indienen als u vanaf de sluitingsdatum van de aanvraagronde, in de vijf voorafgaande jaren voor een periode minimaal equivalent aan drie jaar fulltime, onderzoek heeft gedaan aan een Nederlands academisch onderzoeksinstituut.

Alleen individuele onderzoekers kunnen een aanvraag doen, dus duo’s of (onderzoeks)groepen niet.

U mag maximaal éénmaal een Rubicon-aanvraag indienen.

Wat aanvragen

Met de financiering kunt u minimaal 12 maanden en maximaal 24 maanden bij een buitenlands wetenschappelijk topinstituut onderzoek doen. U kunt financiering krijgen voor salariskosten inclusief de werkgeverslasten, reiskosten en in beperkte mate onderzoekskosten. Kosten voor huisvesting, computers en andere overhead worden niet vergoed. Veldonderzoek is toegestaan, afhankelijk van de aard van het onderzoek.

Wanneer

De sluitingsdatum voor het indienen van aanvragen is 31 augustus, 14:00 uur.

Wijziging Rubicon procedure 2017

Met ingang van de tweede Rubicon-ronde met als deadline 31 augustus 2017 wordt de inrichting van de beoordeling aangepast. Er komen vier loketten die corresponderen met de vier domeinen van het nieuwe NWO:

  • Exacte en Natuurwetenschappen (ENW; voormalig EW, CW, ALW, N/FOM),
  • Sociale en Geesteswetenschappen (SGW; voormalig GW en MaGW),
  • Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW; voormalig STW), en
  • Zorgonderzoek en Medische wetenschappen (voormalig ZonMw)

De beoordelingsprocedure zal blijven zoals deze nu is. Eind juni verschijnt de Rubicon-call voor de ronde 2017-2 met alle informatie op de NWO website. Voor vragen kunt u contact opnemen met rubicon@nwo.nl.

» Lees alle informatie op de NWO-financieringspagina.