31 oktober: uitgewerkte aanvraag Peil.onderwijs Digitale geletterdheid einde basisonderwijs

Voor deze subsidieronde kunnen aanvragen worden ingediend voor het uitvoeren van het peilingsonderzoek naar de digitale geletterdheid van leerlingen in groep 8 van het basisonderwijs op een representatieve steekproef van Nederlandse basisscholen. Daarnaast dient het peilingsonderzoek zicht te geven op het onderwijs in digitale geletterdheid.

  • De sluitingsdatum voor het indienen van intentieverklaringen is 3 oktober 2019, 14:00 uur.
  • De sluitingsdatum voor het indienen van uitgewerkte aanvragen is 31 oktober 2019, 14:00 uur.

» Meer informatie leest u op de programmapagina.