36 consortia mogen idee voor kortlopend praktijkgericht onderzoek verder uitwerken

Binnenkort gaan 36 consortia van start om hun idee voor een kortlopend praktijkgericht onderzoeksproject verder uit te werken tot een volledig onderzoeksvoorstel. Zij ontvangen daarvoor financiering van het NRO.

Hiermee wil het NRO consortia meer gelegenheid geven om de samenwerking rondom praktijkgericht onderzoek goed op te zetten. De beste uitgewerkte voorstellen ontvangen in de 2e fase van deze subsidieronde financiering voor hun project.

Van idee naar uitgewerkt voorstel

De vierde subsidieronde voor kortlopend onderwijsonderzoek van het NRO is anders opgezet dan de eerste rondes. De geselecteerde consortia krijgen het komende half jaar de gelegenheid om hun projectidee te vertalen in een onderzoeksvoorstel. Het NRO verwacht met deze fasering dat de consortia meer gelegenheid hebben om de vraag uit de praktijk goed te verhelderen en om draagvlak van alle partners te verkrijgen. Er is meer tijd voor het uitspreken van onderlinge verwachtingen, het maken van werkbare afspraken en een goede planning en taakverdeling.

Financiering voor schooljaar 2018-2019

De projectideeën hebben betrekking op de volgende thema’s:

  1. Vakdidactiek van andere vakken dan taal en rekenen (13 ideeën)
  2. De socialiserende functie van onderwijs (12 ideeën)
  3. Onderzoek en onderwijsvernieuwing (11 ideeën)

In december 2017 dienen de consortia hun uitgewerkte voorstel in. Deze worden wederom beoordeeld door een beoordelingscommissie. Naar verwachting kan de helft van de uitgewerkte aanvragen financiering krijgen om het project daadwerkelijk uit te gaan voeren. Die projecten starten in het schooljaar 2018-2019.

Meer informatie over praktijkgericht onderzoek vindt u op de programmapagina.