46 Comenius Teaching Fellows in het hoger onderwijs van start

Zesenveertig docenten gaan hun visie en plannen voor onderwijsvernieuwing in het hoger onderwijs waarmaken. Dit doen zij met een Comenius Teaching Fellow-beurs van 50.000 euro, waarmee ze in hun eigen onderwijs een kleinschalige innovatie en verbetering kunnen doorvoeren. De Teaching Fellowprojecten hebben een looptijd van 12 tot 18 maanden. De projectleiders zijn over het algemeen jonge docenten met minimaal 2 jaar onderwijservaring.

Comeniusprogramma

Het Comeniusprogramma stelt docenten in staat om, in geest van de naamgever van het programma, hun visie op onderwijs in de praktijk te brengen. De komende jaren zal het Comeniusprogramma uitgroeien tot een programma dat jaarlijks een breed scala aan onderwijsinnovaties mogelijk maakt. Door excellent en bevlogen docentschap zichtbaar te waarderen, wil de overheid nadrukkelijk ook een bijdrage leveren aan meer gevarieerde carrières van docenten en onderzoekers op hogescholen en universiteiten.

Binnen het Comeniusprogramma zijn er drie soorten beurzen. Per beurs gelden verschillende eisen aan het dienstverband, de positie en de ervaring van de hoofdaanvrager.

  • Teaching Fellows, voor een innovatie binnen één cursus of onderwijsonderdeel (50.000 euro)
  • Senior Fellows, voor innovatie binnen een gehele opleiding (100.000 euro)
  • Leadership Fellows, voor een innovatie gericht op één of meerdere faculteiten, of een hele instelling (250.000 euro)

Thema’s
Er kon in deze tweede ronde ingediend worden op de volgende thema’s:

  • Gepersonaliseerd onderwijs
  • Gelijke Kansen
  • Hoger Onderwijs in verbinding met de samenleving
  • Vrij (over de volledige breedte van de Strategische agenda voor het Hoger Onderwijs)

» Meer informatie over het Comeniusprogramma

Het budget voor de beurzen wordt beschikbaar gesteld door het ministerie van OCW.

De toekenningen van de Senior- en Leadershipfellows worden in de tweede helft van april bekend gemaakt.

De Comenius Fellows treden toe tot het Comenius Netwerk van de KNAW. Op 16 mei organiseert de KNAW in samenwerking met het NRO en OCW de Kick-off van dit netwerk.

» U vindt hieronder een beschrijving van de toegekende Comenius Teaching Fellow-beurzen, alfabetisch gerangschikt op achternaam van de aanvrager.
» U vindt hieronder een beschrijving van de toegekende Comenius Teaching Fellow-beurzen, alfabetisch gerangschikt op thema.

Lijst gesorteerd op alfabet

A

Abels, H.A. (TU Delft)
Offering students world-class education in geoscience fieldwork
Veldwerk doen is een essentieel onderdeel van de opleiding geowetenschappen. Tot nu toe werd dat veldwerk met gewoon, ‘analoog’ gereedschap gedaan. In een nieuwe opzet wil de Faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen van de Technische Universiteit Delft analoge en digitale middelen in het veldwerk combineren. Er komt een online database en discussieplatform waar studenten hun eigen bevindingen kunnen delen en bespreken met docenten en andere studenten.

Alpar, G. (OU)
Open Maths – activating learning mathematics online
Het ontbreekt studenten in de natuurwetenschappen vaak aan gedegen wiskundige kennis. Om dat te ondervangen introduceert de Open Universiteit een nieuwe lesmethode: Open Maths. Hiermee leren studenten wiskundig te denken en zich wiskundig te ontwikkelen in plaats van dat ze wiskunde leren. Of zoals de onderzoeker stelt: het doel is wiskunde open te stellen voor studenten en studenten open te stellen voor wiskunde.

B

Beausaert, S.A.J. (Maastricht University)
Fostering students’ employability
De Study Coaching Trajectory  in de School of Business and Economics van de Universiteit Maastricht biedt ondersteuning bij de ontwikkeling van professionele vaardigheden op master-niveau. Studenten krijgen daarbij nu ook een professionele buddy of coach die hen op een persoonlijke manier helpt zich voor te bereiden op de arbeidsmarkt.

Beer, de, F.H. (HAN)
Samenwerken aan burgerschap op de basisschool
De Academische Lerarenopleiding Primair Onderwijs (ALPO) van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen ontwikkelt een nieuwe module burgerschapsvorming. Studenten krijgen tijdens hun stage een rol als change-agent en helpen hun stageschool met het ontwikkelen van burgerschapsonderwijs. Het is de bedoeling dat zij daarmee ook leren bij te dragen aan onderwijsinnovatie en verandermanagement.

Bliekendaal, S. (HvA)
Blessurepreventie ALO
De Academie Lichamelijke Opvoeding (ALO) van de Hogeschool van Amsterdam streeft ernaar het aantal blessures van haar eerstejaars studenten te verminderen. De opleiding zet daartoe een blessurepreventie-programma in, dat de zelfregulatie van studenten moet verbeteren.

Bollinger S. (HU)
Veilige Onzekerheid in de afstudeerfase
Studenten van de opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening van de Hogeschool Utrecht ervaren nogal eens onzekerheid tijdens het afstuderen. In het project Veilige Onzekerheid in de afstudeerfase ontwikkelen studenten concrete tools waarmee ze inzicht krijgen in hoe ze kunnen omgaan met deze onzekerheid. De studenten en de projectgroep werken daartoe nauw samen in een zogenoemde students-for-students aanpak.

Borst, M.S. (HvA)
Composiet vliegtuigreparaties
De Aviation Academy van de Hogeschool van Amsterdam laat studenten met een differentiatiemodule zelf reparaties ontwerpen van composiete onderdelen van vliegtuigen. De HvA wil samen met de luchtvaartindustrie een lesmodule en een rekentool ontwikkelen. De lesmodule omvat kennis over vliegtuigconstructies, composietreparaties en het ontwerpen van reparaties. Daarbij ligt de nadruk op het ‘zelf ontdekken’ en niet op het frontaal klassikaal lesgeven.

Boussaid, F. (UvA)
Bridging the Gap
Docenten in het voortgezet onderwijs vinden het vaak moeilijk maatschappelijk gevoelige thema’s met hun leerlingen te bespreken. Ze hebben behoefte aan wetenschappelijke kennis en expertise. Docenten van de Universiteit van Amsterdam gaan daarom samen met docenten van drie middelbare scholen een Comeniusvak ontwerpen rond vier thema’s: migratie, ontwikkelingsvraagstukken, populisme en het Midden-Oosten. Zowel bachelor studenten als scholieren doorlopen dit vak en aan het eind werken zij samen aan een casus.

Bronkhorst, S. (HAN)
Leren met Hoofd, Hart en Handen
Met het project Leren met Hoofd, Hart en Handen  wil het Centrum voor Valorisatie en Ondernemerschap van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, de minor over ondernemen en innoveren vernieuwen. Dat gebeurt door onder andere meerdere soorten intelligentie aan te spreken. Naast cognitieve intelligentie (hoofd), zijn dat sociale intelligentie (hart) en actiebereidheid (handen).

Buis, J.J.W. (UvA)
Blended Learning & Blended Acting
Aan de hand van Placemaking –  een methodiek en ontwerpproces waarbij gebieden worden ingericht op basis van lokale kennis en kwaliteiten – analyseren én sturen studenten ontwikkelingen in een gebied over meerdere jaren. In een meerjarige samenwerking tussen de Universiteit van Amsterdam, gemeente en bedrijven, bouwt ieder semester een nieuwe groep studenten voort op het gebiedsdossier. Om de resultaten van het onderzoek te delen en contact tussen de verschillende deelnemers te onderhouden, wordt een online platform opgericht.

C

Camp, G. (OU)
Optimale ondersteuning van zelfstudie
In het vak Over leren, onderwijs en instructie, onderdeel van het schakelprogramma van de Master Onderwijswetenschappen van de Open Universiteit, krijgen studenten de mogelijkheid om een online, gepersonaliseerd schema van formatieve toetsing te gebruiken. Deze innovatieve aanpak van formatieve toetsing richt zich op twee strategieën: ‘jezelf toetsen’ en ‘spreiden van leermomenten’.

Cuperus, J. (HAN)
Leiderschap en professionele identiteit in een arbeidsmarkt in transitie
De Master Sport- en Beweeginnovatie van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen wil studenten voorbereiden op beroepen en functies waarvan nog niet duidelijk is welke die zijn en die zij zelf mede zullen creëren. Om dat te kunnen, hebben de studenten een sterke professionele identiteit nodig. Daarom zal professionele identiteit een belangrijk onderwerp worden in het nieuwe programma, dat in co-creatie met het werkveld wordt ontwikkeld.

D

Damen, T.G.E. (UU)
Time to Listen: Using podcasts as learning tools
Bij de opleiding Work and Organisational psychology van de Universiteit Utrecht zullen podcasts worden ingezet als leermiddel. De educatieve podcasts worden opgenomen in het curriculum als vorm van gepersonaliseerde e-learning. Daarmee hoopt de universiteit het leren voor de studenten uitdagender te maken en aan te laten sluiten op hun persoonlijke interesses.

Deunk, M.I. (RUG)
Visual Thinking Strategies als basis voor interculturele competentie
In de innovatieve methode Visual Thinking Strategies bespreken studenten van de Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs van de Rijksuniversiteit Groningen een kunstwerk, om zo opmerkzaamheid en een kritische open houding bij hen te stimuleren. Vervolgens bespreken ze op dezelfde manier een video-opname van een voorleessessie in een cultureel diverse kleuterklas. Doel is de kennis, attitudes en self-efficacy (vertrouwen in eigen kunnen) ten opzichte van cultureel-etnische diversiteit in de klas positief te beïnvloeden. Dat zou moeten bijdragen aan de ontwikkeling van interculturele competentie van aankomende leerkrachten.

G

Gardner, F. (Hogeschool InHolland)
Planet Texel
Studenten van de Hogeschool InHolland gaan in een multidisciplinair team werken aan duurzaamheidsprojecten op Texel. Verschillende opleidingen werken daartoe samen, zoals Agri, Food & Life Science en Techniek, Ontwerpen en Informatica. Doel is ook de maatschappelijke betrokkenheid van studenten te vergroten.

H

Heijer, den, E.C. (HKU)
How to design inner play in one’s study-narrative
De Hogeschool voor de Kunsten Utrecht ontwikkelt voor de bachelor- en masterstudenten een programma en tool voor studieloopbaanbegeleiding. Het programma is gebaseerd op filosofie en gamedesign. Studenten leren om zelfstandig, vanuit filosofisch perspectief, en met behulp van gameprincipes hun studieloopbaan vorm te geven.

Hekhuizen, M.J.D. (Avans)
Virtueel voorbereiden met de Lab app
Hbo-studenten meer regie geven over hun leerproces in de voorbereiding op het oefenen van praktische vaardigheden. Dat is het streven van de Academie voor de Technologie van Gezondheid en Milieu van de Avans Hogeschool. Door studenten meer keuzevrijheid te bieden, kunnen ze meer gepersonaliseerd leren.  De Academie zal daarvoor het practicumonderwijs herontwerpen. Studenten kunnen bijvoorbeeld alvast virtueel oefenen met de (basis)handelingen en analyses die ze op het laboratorium gaan uitvoeren.

Hiddink, F.C. (NHL)
Leerzame gesprekken in de stageklas
In dit project van de NHL Stenden Hogeschool leren studenten op de pabo hoe ze gesprekken met kinderen kunnen bevorderen, waardoor de redeneervaardigheden van kinderen versterkt worden. De studenten leren gesprekken zo te voeren dat kinderen actiever en complexer kunnen (mee)denken. Een drietal veranderingen in het bestaande vak ‘communiceren’ draagt hieraan bij. De voornaamste verandering is dat studenten in groepjes ontwerpgericht onderzoek uitvoeren naar hun gesprekken met kinderen in de stageklas. Dit versterkt de eigen gespreksvaardigheden, maar draagt ook bij aan hun competenties in praktijkgericht onderzoek in een atelier.

Hiemstra, D. (NHL Stenden)
Driesterrenonderwijs voor het HBO
De NHL-Stenden Hogeschool ontwikkelt een serious game om studenten te ondersteunen bij het verwerven van 21e-eeuwse competenties zoals leiderschap, communicatie en samenwerking. Het ontwikkelen, testen en toepassen van de serious game vindt plaats in een kleine leergemeenschap van docenten, experts en studenten.

Hülsken, M. (HAN)
Geschiedenis van en voor iedereen
De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen laat studenten met de onderzoeksmethode Oral history  de geschiedenis bestuderen vanuit verschillende perspectieven. Studenten van de tweedegraads lerarenopleiding geschiedenis creëren zelf bronnen door ooggetuigen te interviewen. Door op zoek te gaan naar verhalen vanuit andere perspectieven, leren zij hun eigen opvattingen te relativeren en krijgen ze begrip voor waarden en normen van anderen. Zo zouden zij als toekomstige docenten geschiedenislessen relevanter kunnen maken voor alle leerlingen en daarmee gelijke kansen in het onderwijs bevorderen.

Hurks, P.P.M. (Maastricht University)
(Beter) Leren te leren en te voelen
Om het psychisch welzijn van studenten te ondersteunen, stelt de Universiteit Maastricht een facultatieve, opleiding-overstijgende onderwijsmodule op. Doel is dat studenten leren (tekenen van) stress te signaleren. Ze krijgen tevens hulpmiddelen om deze gevoelens van stress te reguleren en efficiënter te studeren. De universiteit ontwikkelt tevens een ‘open access’ website met extra informatie.

J

Jansen, R.J.G. (Tilbur University)
A blended learning game
In dit project wordt een simulatie-game gemaakt waarmee studenten organisatiewetenschappen van de Universiteit Tilburg hun 21e eeuwse vaardigheden kunnen ontwikkelen met het oog op hun toekomstige carrière.

K

Kat-de Jong, M.P. (Avans)
SchrijfGOED: schrijfonderwijs gepersonaliseerd, open en digitaal
Met het project SchrijfGOED beoogt de Avans Hogeschool een integrale leerlijn Schrijfonderwijs te ontwikkelen voor hbo-studenten van de Academie voor de Gezondheid van Technologie en Milieu. Er komen onder andere up-to-date leerdoelen en een blended leeromgeving waar studenten zelf kunnen oefenen. En studenten zullen elkaars werk van feedback voorzien.

Kolk, S.M. (RU)
Hologramonderwijs in ‘ontwikkeling’
De Radboud Universiteit Nijmegen beoogt binnen de leerlijn Neuroscience door augmented reality en digitale hologrammen het onderwijs te verrijken en effectiever te maken. Daarvoor wordt GreyMapp in het onderwijs ingevoerd. GreyMapp is een interactieve applicatie die de anatomie van het volwassen brein in 3D weergeeft en verder zal worden aangevuld met anatomie van zich ontwikkelende breinen.

Kool, M.J.H. (HU)
TORPEDO: een online leeromgeving
In het TORPEDO-project van de lerarenopleiding basisonderwijs van Hogeschool Utrecht komt een online leeromgeving gericht op reflectie tijdens zelfstudie. TORPEDO staat voor Terugblikken Op Reken-wiskundeProblemen En DoorOntwikkelen. In deze online leeromgeving worden didactische aanpakken opgenomen om het probleemoplossend vermogen van studenten bij rekenen/wiskunde te versterken.

Koops, M.C. (HU)
Een motiverende gepersonaliseerde leerroute op basis van gamificatie
Met gamificatie probeert de Hogeschool Utrecht bij cursussen over ontwerponderzoek meer tegemoet te komen aan gepersonaliseerd leren. Doel is dat studenten onderzoeksvaardigheden beter gaan beheersen en gemotiveerder deelnemen aan de cursus doordat ze meer keuzemogelijkheden en feedback krijgen. Ook zullen ze zich meer kunnen richten op relevante onderdelen en worden eerder verworven kennis en vaardigheden sneller erkend.

Koot, E. (HU)
De praktijk duurzaam binnen brengen bij de opleiding SJD
Al vanaf het eerste leerjaar van de opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening van de Hogeschool Utrecht krijgen studenten praktijkopdrachten, waardoor ze eerder in aanraking komen met het werkveld. De opleiding streeft daarbij naar een duurzame samenwerking met regionale partners.

L

Lans, Th. (WUR)
Making entrepreneurship education more inclusive for non-western university students
In het masterprogramma Enterpeneurship van de Universiteit Wageningen kunnen studenten van verschillende opleidingen kennis en ervaring opdoen met ondernemen. Maar het programma richt zich vooral op westers georiënteerde culturen en bedrijven. Daarom is er een nieuwe richting aan toegevoegd: Ondernemerschap en innovatie in opkomende economieën. Het is de bedoeling deze richting verder te ontwikkelen en meer inclusief te maken, vooral ook voor studenten die uit verschillende, andere (niet-Westerse) landen komen.

Loendersloot, R. (UTWENTE)
Development of a blended and adaptive e-learning concept for a multidisciplinary learning environment
De Faculteit Engineering Technology van de Universiteit Twente ontwikkelt masteropleidingen met een divers aanbod en een multidisciplinaire inhoud. Studenten met uiteenlopende achtergronden kunnen verschillende lessen volgen middels adaptieve e-learning modules. Een webapplicatie leidt de studenten door de e-learning modules, volgt hun voortgang en geeft feedback.

Löwik, D.W.P.M. (RU)
e-Learning in het chemisch lab

Studenten van het laboratoriumonderwijs aan de Radboud Universiteit zouden zich beter moeten kunnen voorbereiden op practica. Daarvoor gaat de moleculaire opleidingen een online e-learning tool inzetten. Onderzocht wordt hoe het laboratoriumonderwijs door inzet van de e-learning tool kan zorgen voor meer zelfstandigheid, efficiency, kwaliteitsverbetering en een hogere leeropbrengst.

M

Medlock, S.K. (UvA)
An open-source Electronic Health Record
Studenten geneeskunde doen tijdens hun studie nauwelijks ervaring op met elektronische patiëntendossiers. Om dat gemis te ondervangen creëert het AMC een ‘virtueel ziekenhuis’ met bestaande open-source patiëntendossiers. Zo zouden de studenten patiëntendossiers beter leren begrijpen en de medische data kunnen gebruiken voor onderzoek en klinische besluitvorming.

Meesters J.B. (HAN)
Pressure cooker
De pressure cooker van Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) brengt het hoger onderwijs in contact met de samenleving. Studenten en docenten werken in drie dagen – onder hoge druk dus – samen aan een praktijkvraagstuk. Het idee is dat studenten uit allerlei opleidingen en domeinen (sociaal, techniek, economie, educatie) zo onderzoek leren doen, met mensen uit de praktijk in gesprek gaan en interdisciplinair leren werken. Bovendien ontwikkelen ze nieuwe vaardigheden en vergroten ze hun netwerk.

Meijers, M.A.H.A. (Avans)
Van mechanica voor de klas naar mechanica voor de student
Studenten van de opleiding Mechatronica aan de Avans Hogeschool missen kwalitatieve en tijdige feedback. Daarom wordt voor de module Dynamica 2 een lesprogramma ontwikkeld met een digitale formatieve toetsingsmethode die studenten voorziet van gepersonaliseerde feedback.

Meeuwisse, M. (EUR)
Reflecteren aan de hand van video-logs
De opleiding Pedagogische Wetenschappen van de Erasmus Universiteit Rotterdam gaat meer gebruikmaken van de verschillende achtergronden van haar studenten. Met een combinatie van theorie, eigen ervaringen en video-logs zouden studenten inzicht moeten krijgen in interculturele sensitiviteit (culturele verschillen kunnen onderscheiden en ervaren) en interculturele competenties (intercultureel kunnen denken en handelen) moeten ontwikkelen.

Mulder, H. (UU)
De pedagogische praktijkopdracht
Studenten pedagogiek voelen zich vaak te weinig voorbereid op de beroepspraktijk en missen de link tussen theorie en praktijk. Daarom krijgen eerstejaarsstudenten pedagogiek van de Universiteit Utrecht een praktijkopdracht waarin zij aan de slag gaan met vraagstukken uit de praktijk (van bijvoorbeeld gemeentes, jeugdhulpverleningsinstanties, opvoedondersteuners, scholen). Studenten maken deel uit van netwerken met praktijk- en universitaire experts. Ze kijken mee in de praktijk, voeren een wetenschappelijke analyse en analyse van het maatschappelijke debat uit, ontwikkelen een wetenschappelijk onderbouwd advies én koppelen dit terug naar de praktijk.

R

Rietbergen, M.G. (HU)
Building a Community of Practice on Smart Sustainable Cities
Doel van dit project van de Faculteit Natuur & Techniek van de Hogeschool Utrecht is de minor Smart Sustainable Cities verder te ontwikkelen als een community of practice. Dat is een groep mensen die, uit belangstelling voor eenzelfde onderwerp, kennis en ervaring daarover delen. De  community of practice moet een rijke leeromgeving bieden door een betere binding met de beroepspraktijk en een betere sociale verbondenheid.

Römgens, I.T.H. (Maastricht University)
Artistic Research Project
Met een samenwerking tussen studenten en kunstenaars in het Artistic Research Project, wordt het idee van ‘Bildung’ in de praktijk gebracht. De studenten van het  University College Maastricht werken mee aan een artistiek onderzoek en leren zo hun nieuwsgierigheid, flexibiliteit, creativiteit en analytisch denken verder te ontwikkelen.

S

Slijboom, M. (NHTV)
Studenten adopteren als ‘Fresh Brains’ een stad
De opleiding Built Environment van de NHTV Breda is gestart met de ontwikkeling van de leerlijn Duurzaamheid en Leefbaarheid, waarmee studenten een stad of gemeente gedurende meerdere jaren ‘adopteren’. Zo kunnen zij al tijdens de studie hun talenten inzetten voor de gemeenschap. Met deze verticale leerlijn leren ze ruimtelijke ontwikkelingen vanuit meerdere disciplines en een brede context benaderen.

Stigter, S. (UvA)
Themamodule Media Art Conservation
De opleiding Conservation and Restoration of Cultural Heritage wil met een nieuwe kernmodule een duidelijke leerlijn ontwerpen voor mediakunst binnen het onderwijsprogramma van de specialisatie Contemporary Art. Dit zal vorm krijgen in een rijke leeromgeving waarin onderwijs, onderzoek en praktijk elkaar versterken aan de hand van de daadwerkelijke behandeling van mediakunstwerken in het museale werkveld.

T

Thiel, van, G.J.M.W. (UMCUtrecht)
Narrative medicine
Geneeskundestudenten kunnen door het bestuderen van literaire en persoonlijke verhalen beter leren luisteren en observeren, zo is de gedachte. Bovendien bevordert de ‘verhalende geneeskunde’ hun empathische vermogens en bereidt het hen voor op gesprekken met toekomstige patiënten. Dat is de reden dat het Universitair Medisch Centrum Utrecht verhalende geneeskunde wil opnemen in het curriculum.

V

Veen van der, M. (VU)
Geef stem aan iedere student!
De studentpopulatie van de opleiding Pedagogische Wetenschappen van de VU is zeer divers. De opleiding kent veel kleinschalig onderwijs met mogelijkheden voor groepsinteractie. Om de kwaliteit van de interactie te vergroten, krijgen docenten een training waarmee zij ook de diversiteit van de studentenpopulatie beter leren benutten.

Veerman, M. (Windesheim)
De kracht van leren en co-creëren in kleinschalige leergemeenschappen
Hogeschool Windesheim heeft het plan opgevat om in de propedeuse van de opleiding Toegepaste Gerontologie (studie naar het ouder worden) kleine leergemeenschappen te creëren. Daardoor kunnen meer authentieke leeromgevingen worden gevormd, die naar verwacht aansluiten op een complexe en snel veranderende arbeidsmarkt.

Vermunt, E.M.C. (Zuyd Hogeschool)
Gebruik van Comparative Judgement om studentbetrokkenheid bij toetsing te vergroten
In dit project gaan studenten van de Zuyd Hogeschool zelf een rubric (analytische beoordelingsschaal) ontwerpen voor een  product met behulp van de methode Comparative Judgement. Met deze methode worden paarsgewijs producten met elkaar vergeleken en het beste product aangewezen. Omdat de studenten zelf een rubric maken, worden ze meer eigenaar van de beoordelingsciteria en begrijpen ze die beter. Ze hebben deze immers zelf geformuleerd.

Visscher, K. (UTwente)
Bringing Technology and Society Together in Class
Toekomstige ingenieurs moeten nieuwe duurzame technologieën kunnen ontwikkelen, rekening houdend met de impact daarvan op de samenleving. Het is lastig om die twee eisen in een les te vatten. Daarom wordt een didactische methode ontwikkeld en getest waarmee studenten een hoger niveau van interdisciplinair leren kunnen bereiken, gericht op zowel technologie als samenleving. De methode is onderdeel van een duurzaamheidsproject van het Technology and Liberal Arts & Sciences (ATLAS) bachelor programma van het University College Twente.

Vyrastekova, J. (RU)
Integrated methods education using an online backbone course
In dit project wordt een methodevak (in dit geval wiskunde) met een inhoudelijk vak (in dit geval economie) geïntegreerd door een digitale leerplatform te gebruiken. De vergrote samenhang van de methode met het hoofdvak zou de motivatie van studenten bevorderen, net als de gepersonaliseerde feedbackvormen die worden ingezet. De onderzoekers experimenteren met feedbackvormen om te beoordelen welke het beste werken, afhankelijk van leerstijlen van de studenten.

Z

Zweers, J.C. (Hanze)
Werkvloersimulatie Medisch Diagnostisch laboratorium
De Hanzehogeschool Groningen wil met een werkvloersimulatie een betekenisvolle leeromgeving ontwikkelen voor medisch diagnostisch laboranten in opleiding. Studenten worden uitgedaagd tot experimenteren, kritische analyse, creativiteit en zelfreflectie in een veilige, maar tegelijkertijd uitdagende en competitieve leeromgeving. Er zal intensief worden samengewerkt met regionale werkveldpartners.

Naar boven

Lijst gesorteerd op thema

Gepersonaliseerd onderwijs

Beausaert, S.A.J. (Maastricht University)
Fostering students’ employability
De Study Coaching Trajectory  in de School of Business and Economics van de Universiteit Maastricht biedt ondersteuning bij de ontwikkeling van professionele vaardigheden op master-niveau. Studenten krijgen daarbij nu ook een professionele buddy of coach die hen op een persoonlijke manier helpt zich voor te bereiden op de arbeidsmarkt.

Bliekendaal, S. (HvA)
Blessurepreventie ALO
De Academie Lichamelijke Opvoeding (ALO) van de Hogeschool van Amsterdam streeft ernaar het aantal blessures van haar eerstejaars studenten te verminderen. De opleiding zet daartoe een blessurepreventie-programma in, dat de zelfregulatie van studenten moet verbeteren.

Camp, G. (OU)
Optimale ondersteuning van zelfstudie
In het vak Over leren, onderwijs en instructie, onderdeel van het schakelprogramma van de Master Onderwijswetenschappen van de Open Universiteit, krijgen studenten de mogelijkheid om een online, gepersonaliseerd schema van formatieve toetsing te gebruiken. Deze innovatieve aanpak van formatieve toetsing richt zich op twee strategieën: ‘jezelf toetsen’ en ‘spreiden van leermomenten’.

Cuperus, J. (HAN)
Leiderschap en professionele identiteit in een arbeidsmarkt in transitie
De Master Sport- en Beweeginnovatie van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen wil studenten voorbereiden op beroepen en functies waarvan nog niet duidelijk is welke die zijn en die zij zelf mede zullen creëren. Om dat te kunnen, hebben de studenten een sterke professionele identiteit nodig. Daarom zal professionele identiteit een belangrijk onderwerp worden in het nieuwe programma, dat in co-creatie met het werkveld wordt ontwikkeld.

Damen, T.G.E. (UU)
Time to Listen: Using podcasts as learning tools
Bij de opleiding Work and Organisational psychology van de Universiteit Utrecht zullen podcasts worden ingezet als leermiddel. De educatieve podcasts worden opgenomen in het curriculum als vorm van gepersonaliseerde e-learning. Daarmee hoopt de universiteit het leren voor de studenten uitdagender te maken en aan te laten sluiten op hun persoonlijke interesses.

Heijer, den, E.C. (HKU)
How to design inner play in one’s study-narrative
De Hogeschool voor de Kunsten Utrecht ontwikkelt voor de bachelor- en masterstudenten een programma en tool voor studieloopbaanbegeleiding. Het programma is gebaseerd op filosofie en gamedesign. Studenten leren om zelfstandig, vanuit filosofisch perspectief, en met behulp van gameprincipes hun studieloopbaan vorm te geven.

Hekhuizen, M.J.D. (Avans)
Virtueel voorbereiden met de Lab app
Hbo-studenten meer regie geven over hun leerproces in de voorbereiding op het oefenen van praktische vaardigheden. Dat is het streven van de Academie voor de Technologie van Gezondheid en Milieu van de Avans Hogeschool. Door studenten meer keuzevrijheid te bieden, kunnen ze meer gepersonaliseerd leren.  De Academie zal daarvoor het practicumonderwijs herontwerpen. Studenten kunnen bijvoorbeeld alvast virtueel oefenen met de (basis)handelingen en analyses die ze op het laboratorium gaan uitvoeren.

Kat-de Jong, M.P. (Avans)
SchrijfGOED: schrijfonderwijs gepersonaliseerd, open en digitaal
Met het project SchrijfGOED beoogt de Avans Hogeschool een integrale leerlijn Schrijfonderwijs te ontwikkelen voor hbo-studenten van de Academie voor de Gezondheid van Technologie en Milieu. Er komen onder andere up-to-date leerdoelen en een blended leeromgeving waar studenten zelf kunnen oefenen. En studenten zullen elkaars werk van feedback voorzien.

Kool, M.J.H. (HU)
TORPEDO: een online leeromgeving
In het TORPEDO-project van de lerarenopleiding basisonderwijs van Hogeschool Utrecht komt een online leeromgeving gericht op reflectie tijdens zelfstudie. TORPEDO staat voor Terugblikken Op Reken-wiskundeProblemen En DoorOntwikkelen. In deze online leeromgeving worden didactische aanpakken opgenomen om het probleemoplossend vermogen van studenten bij rekenen/wiskunde te versterken.

Koops, M.C. (HU)
Een motiverende gepersonaliseerde leerroute op basis van gamificatie
Met gamificatie probeert de Hogeschool Utrecht bij cursussen over ontwerponderzoek meer tegemoet te komen aan gepersonaliseerd leren. Doel is dat studenten onderzoeksvaardigheden beter gaan beheersen en gemotiveerder deelnemen aan de cursus doordat ze meer keuzemogelijkheden en feedback krijgen. Ook zullen ze zich meer kunnen richten op relevante onderdelen en worden eerder verworven kennis en vaardigheden sneller erkend.

Loendersloot, R. (UTWENTE)
Development of a blended and adaptive e-learning concept for a multidisciplinary learning environment
De Faculteit Engineering Technology van de Universiteit Twente ontwikkelt masteropleidingen met een divers aanbod en een multidisciplinaire inhoud. Studenten met uiteenlopende achtergronden kunnen verschillende lessen volgen middels adaptieve e-learning modules. Een webapplicatie leidt de studenten door de e-learning modules, volgt hun voortgang en geeft feedback.

Meijers, M.A.H.A. (Avans)
Van mechanica voor de klas naar mechanica voor de student
Studenten van de opleiding Mechatronica aan de Avans Hogeschool missen kwalitatieve en tijdige feedback. Daarom wordt voor de module Dynamica 2 een lesprogramma ontwikkeld met een digitale formatieve toetsingsmethode die studenten voorziet van gepersonaliseerde feedback.

Vermunt, E.M.C. (Zuyd Hogeschool)
Gebruik van Comparative Judgement om studentbetrokkenheid bij toetsing te vergroten
In dit project gaan studenten van de Zuyd Hogeschool zelf een rubric (analytische beoordelingsschaal) ontwerpen voor een  product met behulp van de methode Comparative Judgement. Met deze methode worden paarsgewijs producten met elkaar vergeleken en het beste product aangewezen. Omdat de studenten zelf een rubric maken, worden ze meer eigenaar van de beoordelingsciteria en begrijpen ze die beter. Ze hebben deze immers zelf geformuleerd.

Vyrastekova, J. (RU)
Integrated methods education using an online backbone course
In dit project wordt een methodecursus (in dit geval wiskunde) met een meer inhoudelijk vak (in dit geval economie) geïntegreerd om de samenhang te vergroten. Dat zou ook de motivatie van studenten bevorderen, net als de gepersonaliseerde feedbackvormen die worden ingezet. Studenten kunnen dan ook zelf experimenteren met feedbackvormen.

Gelijke Kansen

Boussaid, F. (UvA)
Bridging the Gap
Docenten in het voortgezet onderwijs vinden het vaak moeilijk maatschappelijk gevoelige thema’s met hun leerlingen te bespreken. Ze hebben behoefte aan wetenschappelijke kennis en expertise. Docenten van de Universiteit van Amsterdam gaan daarom samen met docenten van drie middelbare scholen een Comeniusvak ontwerpen rond vier thema’s: migratie, ontwikkelingsvraagstukken, populisme en het Midden-Oosten. Zowel bachelor studenten als scholieren doorlopen dit vak en aan het eind werken zij samen aan een casus.

Deunk, M.I. (RUG)
Visual Thinking Strategies als basis voor interculturele competentie
In de innovatieve methode Visual Thinking Strategies bespreken studenten van de Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs van de Rijksuniversiteit Groningen een kunstwerk, om zo opmerkzaamheid en een kritische open houding bij hen te stimuleren. Vervolgens bespreken ze op dezelfde manier een video-opname van een voorleessessie in een cultureel diverse kleuterklas. Doel is de kennis, attitudes en self-efficacy (vertrouwen in eigen kunnen) ten opzichte van cultureel-etnische diversiteit in de klas positief te beïnvloeden. Dat zou moeten bijdragen aan de ontwikkeling van interculturele competentie van aankomende leerkrachten.

Hülsken, M. (HAN)
Geschiedenis van en voor iedereen
De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen laat studenten met de onderzoeksmethode Oral history  de geschiedenis bestuderen vanuit verschillende perspectieven. Studenten van de tweedegraads lerarenopleiding geschiedenis creëren zelf bronnen door ooggetuigen te interviewen. Door op zoek te gaan naar verhalen vanuit andere perspectieven, leren zij hun eigen opvattingen te relativeren en krijgen ze begrip voor waarden en normen van anderen. Zo zouden zij als toekomstige docenten geschiedenislessen relevanter kunnen maken voor alle leerlingen en daarmee gelijke kansen in het onderwijs bevorderen.

Lans, Th. (WUR)
Making entrepreneurship education more inclusive for non-western university students
In het masterprogramma Enterpeneurship van de Universiteit Wageningen kunnen studenten van verschillende opleidingen kennis en ervaring opdoen met ondernemen. Maar het programma richt zich vooral op westers georiënteerde culturen en bedrijven. Daarom is er een nieuwe richting aan toegevoegd: Ondernemerschap en innovatie in opkomende economieën. Het is de bedoeling deze richting verder te ontwikkelen en meer inclusief te maken, vooral ook voor studenten die uit verschillende, andere (niet-Westerse) landen komen.

Meeuwisse, M. (EUR)
Reflecteren aan de hand van video-logs
De opleiding Pedagogische Wetenschappen van de Erasmus Universiteit Rotterdam gaat meer gebruikmaken van de verschillende achtergronden van haar studenten. Met een combinatie van theorie, eigen ervaringen en video-logs zouden studenten inzicht moeten krijgen in interculturele sensitiviteit (culturele verschillen kunnen onderscheiden en ervaren) en interculturele competenties (intercultureel kunnen denken en handelen) moeten ontwikkelen.

Veen van der, M. (VU)
Geef stem aan iedere student!
De studentpopulatie van de opleiding Pedagogische Wetenschappen van de VU is zeer divers. De opleiding kent veel kleinschalig onderwijs met mogelijkheden voor groepsinteractie. Om de kwaliteit van de interactie te vergroten, krijgen docenten een training waarmee zij ook de diversiteit van de studentenpopulatie beter leren benutten.

Hoger Onderwijs in verbinding met de samenleving

Beer, de, F.H. (HAN)
Samenwerken aan burgerschap op de basisschool
De Academische Lerarenopleiding Primair Onderwijs (ALPO) van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen ontwikkelt een nieuwe module burgerschapsvorming. Studenten krijgen tijdens hun stage een rol als change-agent en helpen hun stageschool met het ontwikkelen van burgerschapsonderwijs. Het is de bedoeling dat zij daarmee ook leren bij te dragen aan onderwijsinnovatie en verandermanagement.

Buis, J.J.W. (UvA)
Blended Learning & Blended Acting

Aan de hand van Placemaking –  een methodiek en ontwerpproces waarbij gebieden worden ingericht op basis van lokale kennis en kwaliteiten – analyseren én sturen studenten ontwikkelingen in een gebied over meerdere jaren. In een meerjarige samenwerking tussen de Universiteit van Amsterdam, gemeente en bedrijven, bouwt ieder semester een nieuwe groep studenten voort op het gebiedsdossier. Om de resultaten van het onderzoek te delen en contact tussen de verschillende deelnemers te onderhouden, wordt een online platform opgericht.

Gardner, F. (Hogeschool InHolland)
Planet Texel
Studenten van de Hogeschool InHolland gaan in een multidisciplinair team werken aan duurzaamheidsprojecten op Texel. Verschillende opleidingen werken daartoe samen, zoals Agri, Food & Life Science en Techniek, Ontwerpen en Informatica. Doel is ook de maatschappelijke betrokkenheid van studenten te vergroten.

Koot, E. (HU)
De praktijk duurzaam binnen brengen bij de opleiding SJD
Al vanaf het eerste leerjaar van de opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening van de Hogeschool Utrecht krijgen studenten praktijkopdrachten, waardoor ze eerder in aanraking komen met het werkveld. De opleiding streeft daarbij naar een duurzame samenwerking met regionale partners.

Medlock, S.K. (UvA)
An open-source Electronic Health Record
Studenten geneeskunde doen tijdens hun studie nauwelijks ervaring op met elektronische patiëntendossiers. Om dat gemis te ondervangen creëert het AMC een ‘virtueel ziekenhuis’ met bestaande open-source patiëntendossiers. Zo zouden de studenten patiëntendossiers beter leren begrijpen en de medische data kunnen gebruiken voor onderzoek en klinische besluitvorming.

Meesters J.B. (HAN)
Pressure cooker
De pressure cooker van Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) brengt het hoger onderwijs in contact met de samenleving. Studenten en docenten werken in drie dagen – onder hoge druk dus – samen aan een praktijkvraagstuk. Het idee is dat studenten uit allerlei opleidingen en domeinen (sociaal, techniek, economie, educatie) zo onderzoek leren doen, met mensen uit de praktijk in gesprek gaan en multidisciplinair leren werken. Bovendien ontwikkelen ze nieuwe vaardigheden en vergroten ze hun netwerk.

Mulder, H. (UU)
De pedagogische praktijkopdracht
Studenten pedagogiek voelen zich vaak te weinig voorbereid op de beroepspraktijk en missen de link tussen theorie en praktijk. Daarom krijgen eerstejaarsstudenten pedagogiek van de Universiteit Utrecht een praktijkopdracht waarin zij aan de slag gaan met vraagstukken uit de praktijk (van bijvoorbeeld gemeentes, jeugdhulpverleningsinstanties, opvoedondersteuners, scholen). Studenten maken deel uit van netwerken met praktijk- en universitaire experts. Ze kijken mee in de praktijk, voeren een wetenschappelijke analyse en analyse van het maatschappelijke debat uit, ontwikkelen een wetenschappelijk onderbouwd advies én koppelen dit terug naar de praktijk.

Slijboom, M. (NHTV)
Studenten adopteren als ‘Fresh Brains’ een stad
De opleiding Built Environment van de NHTV Breda is gestart met de ontwikkeling van de leerlijn Duurzaamheid en Leefbaarheid, waarmee studenten een stad of gemeente gedurende meerdere jaren ‘adopteren’. Zo kunnen zij al tijdens de studie hun talenten inzetten voor de gemeenschap. Met deze verticale leerlijn leren ze ruimtelijke ontwikkelingen vanuit meerdere disciplines en een brede context benaderen.

Thiel, van, G.J.M.W. (UMCUtrecht)
Narrative medicine
Geneeskundestudenten kunnen door het bestuderen van literaire en persoonlijke verhalen beter leren luisteren en observeren, zo is de gedachte. Bovendien bevordert de ‘verhalende geneeskunde’ hun empathische vermogens en bereidt het hen voor op gesprekken met toekomstige patiënten. Dat is de reden dat het Universitair Medisch Centrum Utrecht verhalende geneeskunde wil opnemen in het curriculum.

Visscher, K. (UTwente)
Bringing Technology and Society Together in Class
Toekomstige ingenieurs moeten nieuwe duurzame technologieën kunnen ontwikkelen, rekening houdend met de impact daarvan op de samenleving. Het is lastig om die twee eisen in een les te vatten. Daarom wordt een didactische methode ontwikkeld en getest waarmee studenten een hoger niveau van interdisciplinair leren kunnen bereiken, gericht op zowel technologie als samenleving. De methode is onderdeel van een duurzaamheidsproject van het Technology and Liberal Arts & Sciences (ATLAS) bachelor programma van het University College Twente.

Vrij (over de volledige breedte van de Strategische agenda voor het Hoger Onderwijs)

Abels, H.A. (TU Delft)
Offering students world-class education in geoscience fieldwork
Veldwerk doen is een essentieel onderdeel van de opleiding geowetenschappen. Tot nu toe werd dat veldwerk met gewoon, ‘analoog’ gereedschap gedaan. In een nieuwe opzet wil de Faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen van de Technische Universiteit Delft analoge en digitale middelen in het veldwerk combineren. Er komt een online database en discussieplatform waar studenten hun eigen bevindingen kunnen delen en bespreken met docenten en andere studenten.

Alpar, G. (OU)
Open Maths – activating learning mathematics online
Het ontbreekt studenten in de natuurwetenschappen vaak aan gedegen wiskundige kennis. Om dat te ondervangen introduceert de Open Universiteit een nieuwe lesmethode: Open Maths. Hiermee leren studenten wiskundig te denken en zich wiskundig te ontwikkelen in plaats van dat ze wiskunde leren. Of zoals de onderzoeker stelt: het doel is wiskunde open te stellen voor studenten en studenten open te stellen voor wiskunde.

Bollinger S. (HU)
Veilige Onzekerheid in de afstudeerfase
Studenten van de opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening van de Hogeschool Utrecht ervaren nogal eens onzekerheid tijdens het afstuderen. In het project Veilige Onzekerheid in de afstudeerfase ontwikkelen studenten concrete tools waarmee ze inzicht krijgen in hoe ze kunnen omgaan met deze onzekerheid. De studenten en de projectgroep werken daartoe nauw samen in een zogenoemde students-for-students aanpak.

Borst, M.S. (HvA)
Composiet vliegtuigreparaties
De Aviation Academy van de Hogeschool van Amsterdam laat studenten met een differentiatiemodule zelf reparaties ontwerpen van composiete onderdelen van vliegtuigen. De HvA wil samen met de luchtvaartindustrie een lesmodule en een rekentool ontwikkelen. De lesmodule omvat kennis over vliegtuigconstructies, composietreparaties en het ontwerpen van reparaties. Daarbij ligt de nadruk op het ‘zelf ontdekken’ en niet op het frontaal klassikaal lesgeven.

Bronkhorst, S. (HAN)
Leren met Hoofd, Hart en Handen
Met het project Leren met Hoofd, Hart en Handen  wil het Centrum voor Valorisatie en Ondernemerschap van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, de minor over ondernemen en innoveren vernieuwen. Dat gebeurt door onder andere meerdere soorten intelligentie aan te spreken. Naast cognitieve intelligentie (hoofd), zijn dat sociale intelligentie (hart) en actiebereidheid (handen).

Hiddink, F.C. (NHL)
Leerzame gesprekken in de stageklas
In dit project van de NHL Stenden Hogeschool leren studenten op de pabo hoe ze gesprekken met kinderen kunnen bevorderen, waardoor de redeneervaardigheden van kinderen versterkt worden. De studenten leren gesprekken zo te voeren dat kinderen actiever en complexer kunnen (mee)denken. Een drietal veranderingen in het bestaande vak ‘communiceren’ draagt hieraan bij. De voornaamste verandering is dat studenten in groepjes ontwerpgericht onderzoek uitvoeren naar hun gesprekken met kinderen in de stageklas. Dit versterkt de eigen gespreksvaardigheden, maar draagt ook bij aan hun competenties in praktijkgericht onderzoek in een atelier.

Hiemstra, D. (NHL Stenden)
Driesterrenonderwijs voor het HBO
De NHL-Stenden Hogeschool ontwikkelt een serious game om studenten te ondersteunen bij het verwerven van 21e-eeuwse competenties zoals leiderschap, communicatie en samenwerking. Het ontwikkelen, testen en toepassen van de serious game vindt plaats in een kleine leergemeenschap van docenten, experts en studenten.

Hurks, P.P.M. (Maastricht University)
(Beter) Leren te leren en te voelen
Om het psychisch welzijn van studenten te ondersteunen, stelt de Universiteit Maastricht een facultatieve, opleiding-overstijgende onderwijsmodule op. Doel is dat studenten leren (tekenen van) stress te signaleren. Ze krijgen tevens hulpmiddelen om deze gevoelens van stress te reguleren en efficiënter te studeren. De universiteit ontwikkelt tevens een ‘open access’ website met extra informatie.

Jansen, R.J.G. (Tilbur University)
A blended learning game
In dit project wordt een simulatie-game gemaakt waarmee studenten organisatiewetenschappen van de Universiteit Tilburg hun 21e eeuwse vaardigheden kunnen ontwikkelen met het oog op hun toekomstige carrière.

Kolk, S.M. (RU)
Hologramonderwijs in ‘ontwikkeling’
De Radboud Universiteit Nijmegen beoogt binnen de leerlijn Neuroscience door augmented reality en digitale hologrammen het onderwijs te verrijken en effectiever te maken. Daarvoor wordt GreyMapp in het onderwijs ingevoerd. GreyMapp is een interactieve applicatie die de anatomie van het volwassen brein in 3D weergeeft en verder zal worden aangevuld met anatomie van zich ontwikkelende breinen.

Löwik, D.W.P.M. (RU)
e-Learning in het chemisch lab
Studenten van het laboratoriumonderwijs van de Radboud Universiteit zouden zich beter moeten kunnen voorbereiden op practica. Daarvoor gaat de opleiding een online e-learning tool inzetten. Onderzocht wordt hoe het laboratoriumonderwijs door inzet van de e-learning tool zorgen voor meer zelfstandigheid, efficiency, kwaliteitsverbetering en een hogere leeropbrengst.

Rietbergen, M.G. (HU)
Building a Community of Practice on Smart Sustainable Cities
Doel van dit project van de Faculteit Natuur & Techniek van de Hogeschool Utrecht is de minor Smart Sustainable Cities verder te ontwikkelen als een community of practice. Dat is een groep mensen die, uit belangstelling voor eenzelfde onderwerp, kennis en ervaring daarover delen. De  community of practice moet een rijke leeromgeving bieden door een betere binding met de beroepspraktijk en een betere sociale verbondenheid.

Römgens, I.T.H. (Maastricht University)
Artistic Research Project
Met een samenwerking tussen studenten en kunstenaars in het Artistic Research Project, wordt het idee van ‘Bildung’ in de praktijk gebracht. De studenten van het  University College Maastricht werken mee aan een artistiek onderzoek en leren zo hun nieuwsgierigheid, flexibiliteit, creativiteit en analytisch denken verder te ontwikkelen.

Stigter, S. (UvA)
Themamodule Media Art Conservation
De opleiding Conservation and Restoration of Cultural Heritage wil met een nieuwe kernmodule een duidelijke leerlijn ontwerpen voor mediakunst binnen het onderwijsprogramma van de specialisatie Contemporary Art. Dit zal vorm krijgen in een rijke leeromgeving waarin onderwijs, onderzoek en praktijk elkaar versterken aan de hand van de daadwerkelijke behandeling van mediakunstwerken in het museale werkveld.

Veerman, M. (Windesheim)
De kracht van leren en co-creëren in kleinschalige leergemeenschappen
Hogeschool Windesheim heeft het plan opgevat om in de propedeuse van de opleiding Toegepaste Gerontologie (studie naar het ouder worden) kleine leergemeenschappen te creëren. Daardoor kunnen meer authentieke leeromgevingen worden gevormd, die naar verwacht aansluiten op een complexe en snel veranderende arbeidsmarkt.

Zweers, J.C. (Hanze)
Werkvloersimulatie Medisch Diagnostisch laboratorium
De Hanzehogeschool Groningen wil met een werkvloersimulatie een betekenisvolle leeromgeving ontwikkelen voor medisch diagnostisch laboranten in opleiding. Studenten worden uitgedaagd tot experimenteren, kritische analyse, creativiteit en zelfreflectie in een veilige, maar tegelijkertijd uitdagende en competitieve leeromgeving. Er zal intensief worden samengewerkt met regionale werkveldpartners.

Naar boven