‘Weten Wat Werkt en Waarom’ in samenwerking van NRO met Kennisnet

Het NRO heeft samen met Kennisnet de sloteditie van 4W -‘Weten Wat Werkt en Waarom’- gepubliceerd. Tot 2015 beperkte 4W zich tot bijdragen over ict-toepassingen; dit laatste nummer heeft een bredere scope met artikelen over opbrengsten en werking van handelen in het onderwijs.

De artikelen in deze sloteditie gaan over geletterdheid door leesweerstand, over het onderwijsachterstandenbeleid, over extra taallessen op het mbo, over bewegingslessen en over verrijkingsprogramma’s voor excellente leerlingen.

De bedoeling van 4W was om professionals in het onderwijs een onderbouwde afweging te laten maken over de vraag of bepaalde onderwijsactiviteiten zinvol zijn en onder welke voorwaarden dat het geval is. Voor onderzoekers bood 4W een podium om in de Nederlandse taal relevante kennis ter beschikking te stellen aan de praktijk.

Verspreiding van kennis

Kennisnet is de publieke organisatie voor onderwijs en ict. Ook in de toekomst wil zowel Kennisnet als het NRO het onderwijs blijven voorzien van praktisch relevante en wetenschappelijk gefundeerde antwoorden op vragen over wat, voor wie, wanneer en waarom in het onderwijs werkt. Dat zal onder meer gebeuren via de Kennisrotonde.

lees 4W Uitgave 1- 2015/2016 »