5 juni: intentieverklaringen praktijkgericht onderzoek beroepsonderwijs

De derde subsidieronde is geopend voor driejarige, praktijkgerichte onderzoeksprojecten in het beroepsonderwijs.

Het NRO stelt in dit onderzoeksprogramma subsidie beschikbaar voor onderwijsprofessionals en onderwijsonderzoekers. Het gaat om onderzoek binnen vier thema’s: onderwijs op maat, dynamische arbeidsmarkt, verbinding in de beroepsonderwijskolom en professionele schoolorganisaties. De projecten moet concrete en bruikbare producten opleveren waarmee onderwijsinstellingen hun praktijk kunnen vernieuwen en verbeteren.

De sluitingsdatum voor het indienen van intentieverklaringen is dinsdag 5 juni 2018, om 14:00 uur.
De sluitingsdatum voor het indienen van startaanvragen is donderdag 6 september 2018, om 14:00 uur.

Meer informatie