6 nieuwe Comenius Leadership Fellows in het hoger onderwijs van start

» Read in English

Het NRO heeft voor de tweede keer zes Comenius Leadership Fellow-beurzen van 250.000 euro toegekend. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen stelt het budget voor deze beurzen beschikbaar. Deze onderwijsprofessionals krijgen daarmee de kans om hun visie voor onderwijsvernieuwing binnen hun eigen instelling waar te maken. De Leadership Fellows zijn voorgedragen door hun instelling en treden op 6 juni 2019 toe tot het ComeniusNetwerk van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen tijdens het Comenius Festival.

Comeniusprogramma

Het Comeniusprogramma stelt docenten in staat om, in geest van de naamgever van het programma, hun visie op onderwijs in de praktijk te brengen. De komende jaren zal het Comeniusprogramma uitgroeien tot een programma dat jaarlijks een breed scala aan onderwijsinnovaties mogelijk maakt. Door excellent en bevlogen docentschap zichtbaar te waarderen, wil de overheid nadrukkelijk ook een bijdrage leveren aan meer gevarieerde carrières van docenten en onderzoekers op hogescholen en universiteiten.

Binnen het Comeniusprogramma zijn er drie soorten beurzen. Per beurs gelden verschillende eisen aan het dienstverband, de positie en de ervaring van de hoofdaanvrager.
– Teaching Fellows, voor een innovatie binnen éen cursus of onderwijsonderdeel (50.000 euro). Bekijk de 38 toekenningen.
– Senior Fellows, voor innovatie binnen een gehele opleiding (100.000 euro). Bekijk de toekenningen.
– Leadership Fellows, voor een innovatie gericht op éen of meerdere faculteiten, of een hele instelling (250.000 euro).

Op 13 april maakt de minister de nieuwe thema’s bekend en in de eerste week van juni opent de nieuwe ronde. Hou website van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek in de gaten voor meer informatie.

Lijst gesorteerd op alfabet

U vindt hieronder een beschrijving van de toegekende Comenius Leadership Fellow-beurzen, alfabetisch gerangschikt op achternaam van de aanvrager.

B

Beckhoven, K. van (Hogeschool Inholland Delft)
Collaboration for the City of the Future. A transdisciplinary minor
Studenten volgen specifieke cursussen die behoren tot een specifiek programma in landschapsarchitectuur, gezondheidszorg, sociaal werk, stadsplanning of technologie. De uitdaging is om deze studenten te leren over sectorale grenzen heen te stappen en transdisciplinair te werken. Ze kunnen dan maatschappelijke thema’s oppakken als klimaatadaptatie, circulaire economie, gezonde leefomgeving en energietransitie. Daartoe creëert Inholland een intersectorale transdisciplinaire minor, met een leeromgeving in de vorm van een Living Lab.

F

Fonteijn, H.T.H. (UM)
Global Citizenship
De Universiteit Maastricht wil mondiaal burgerschapseducatie en maatschappelijke betrokkenheid stimuleren door een holistische benadering. Het project – gericht op studenten, docenten, de instelling en externe belanghebbenden – bestaat uit drie pijlers: reflectie op de aard van mondiaal burgerschap en de contextualisering ervan, integratie van Global Citizenship Education in curricula door nieuwe elementen toe te voegen, en betere ondersteuning voor en erkenning van extracurriculaire activiteiten die studenten helpen om mondiaal burgerschapscompetenties te ontwikkelen.

G

Geukers, V.G.M. (UvA / Hogeschool van Amsterdam)
Development of TOGETHER Student-team Workplaces to enhance interprofessional Learning in Health Curricula
De Faculteiten Geneeskunde (Universiteit van Amsterdam) en Gezondheid (Hogeschool van Amsterdam) ontwikkelen een gedeeld, longitudinaal en interprofessioneel onderwijsprogramma voor studenten in de geneeskunde, verpleegkunde, fysiotherapie, beroeps- en oefentherapie. Een van de onderwijsinnovaties is dat de studenten geïntegreerde zorg aan echte patiënten leveren, werkend als een interprofessioneel team. De ervaringen en resultaten worden openbaar gemaakt en vertaald naar gebruiksvriendelijke instrumenten, die ook zijn in te zetten voor andere curricula.

Griffioen, D.M.E. (Hogeschool van Amsterdam)
To Create Tomorrow Together. Co-designing integrated curricula with lecturers, researchers and students

De Hogeschool van Amsterdam ziet studenten als partners in onderwijs en organisatie, maar de hogeschool mist passende wijzen van uitvoeren. Dit project is gericht op het ontwikkelen van een co-designprocedure voor docenten, onderzoekers en studenten om onderzoek en hoger beroepsonderwijs verder te integreren in de curricula. De procedure ontstaat via een iteratief ontwerp-onderzoeksmethode, waarbij de betrokkenen vijftien curricula in verschillende disciplines ontwerpen. Daarnaast worden vijftien coaches opgeleid om de ontwerpcapaciteit van de curricula te vergroten.

J

Juurlink, L.B.F. (UL)
Studying Mobile
‘Studenten vertonen een minder gewenste bereidheid tot onthouden en oefenen’, aldus de Leidse universiteit. Wellicht biedt de mobiele telefoon uitkomst. Tijdens zes inleidende cursussen op drie faculteiten hebben studenten toegang tot de inhoud en tot formatieve toetsen op hun smartphone. Ze worden eraan herinnerd om te studeren met behulp van push-technologie. Een vergelijking van examenresultaten geeft een beeld van de invloed van de interventie. Het gebruik van de smartphone biedt tevens kans om studenten met toetsangst te helpen.

V

Veen, J.T. van der (UT)
STRIPES2021. STRucturing Interdisciplinary Projects for Engineering Students
Technische studenten bereiden zich voor op een loopbaan waar interdisciplinaire benaderingen nodig zijn om maatschappelijke problemen aan te pakken. Het ingenieursonderwijs kent interdisciplinaire studieprogramma’s als technische geneeskunde, biotechnologie, geavanceerde technologie en creatieve technologie. Voor veel lerarenteams is het ontwerpen van dit soort onderwijs een uitdaging. STRIPES2021 ondersteunt die teams bij het opnieuw ontwerpen van hun interdisciplinaire modules. Dat gaat op een gestructureerde manier, op basis van best practices en met inbreng van studenten.

Naar boven