6 unieke projecten in het hoger onderwijs: Comenius Leadership Fellows van start

Voor de eerste keer zijn de Comenius Leadership Fellow beurzen van 250.000 euro toegekend. Zes onderwijsprofessionals gaan daarmee hun visie en plannen voor onderwijsvernieuwing binnen hun eigen faculteit of zelfs gehele instelling in het hoger onderwijs waarmaken. De Leadership Fellows zijn voorgedragen door hun instelling. Zij werden geselecteerd uit 23 voorstellen. In totaal stelde het NRO 1,5 miljoen euro beschikbaar.

Comeniusprogramma

Het Comeniusprogramma stelt gedreven onderwijsvernieuwers  in staat om, in geest van de naamgever van het programma, hun visie op onderwijs in de praktijk te brengen. De komende jaren zal het Comeniusprogramma uitgroeien tot een programma dat jaarlijks een breed scala aan onderwijsinnovaties mogelijk maakt. Door excellent en bevlogen docentschap zichtbaar te waarderen, wil de overheid nadrukkelijk ook een bijdrage leveren aan meer gevarieerde carrières van docenten en onderzoekers op hogescholen en universiteiten.

Binnen het Comeniusprogramma zijn er drie soorten beurzen. Per beurs gelden verschillende eisen aan het dienstverband, de positie en de ervaring van de hoofdaanvrager.
– Teaching Fellows, voor een innovatie binnen éen cursus of onderwijsonderdeel (50.000 euro). Bekijk de 46 toekenningen.
– Senior Fellows, voor innovatie binnen een gehele opleiding (100.000 euro). Bekijk de 22 toekenningen.
– Leadership Fellows, voor een innovatie gericht op éen of meerdere faculteiten, of een hele instelling (250.000 euro)

» Meer informatie over het Comeniusprogramma

Het budget voor de beurzen wordt beschikbaar gesteld door het ministerie van OCW.

Kick-off Comenius Netwerk 16 mei

De nieuwe Comenius Fellows treden toe tot het Comenius Netwerk van de KNAW. Op 16 mei organiseert de KNAW in samenwerking met het NRO en OCW de Kick-off van dit netwerk.

U vindt hieronder een beschrijving van de toegekende Comenius Leadership Fellow-beurzen, alfabetisch gerangschikt op achternaam van de aanvrager.

Lijst gesorteerd op alfabet

B

Bregt, A.K.
Boundary crossing as modus operandi at Wageningen University
Van academici wordt in toenemende mate verwacht dat ze ook over de grenzen van hun academische discipline, culturele achtergrond en wetenschappelijke context heen kunnen kijken en werken. Wageningen University gaat in haar eigen onderwijs onderzoeken hoe, en experimenteren met, studenten en docenten de daarvoor benodigde boundary crossing vaardigheden te laten ontwikkelen; op vakniveau, curriculumniveau, en in het universiteits-brede onderwijsbeleid.

K

Korevaar, E.L.
Move ahead!
De Hanzehogeschool ontwikkelt een specifieke gedragsgerichte interventie, gebaseerd op de principes van cognitive remediation. Het is de bedoeling dat docenten – en niet de ‘traditionele’ begeleiders als studieadviseurs en studentpsychologen – studenten met cognitieve problemen, vaak samenhangend met psychische problemen, ondersteunen door middel van een op maat gemaakte, individuele cognitieve training die gericht is op het verminderen van problemen met bijvoorbeeld plannen, organiseren en concentreren. Het uiteindelijke doel is het studiesucces van deze studenten te vergroten en uitval tegen te gaan.

L

Lammers, M.T.
Students at risk deserve an honours approach
Honours onderwijs is een verzwaard programma naast de reguliere opleiding voor talentvolle en gemotiveerde studenten. Saxion wil de inzichten uit het honoursonderwijs nu ook gebruiken voor risicostudenten. Doel is hun motivatie en self-efficay (vertrouwen in eigen kunnen) te vergroten en zo de uitval te verminderen. Studenten werken in een kleine en diverse groep aan hun persoonlijke ontwikkeling, waarbij gebruikgemaakt wordt van een ervaringsgerichte manier van werken en leren. Er is geen vast programma, maar studenten bepalen samen met docenten welke onderwerpen zij interessant vinden en welke activiteiten zij willen organiseren.

N

Noordegraaf-Eelens, L.
RASL compositions: collaboration, commitment and creativity
In het Rotterdam Arts & Sciences Lab (RASL) komen beeldende en podiumkunsten samen met de wetenschap. Het RASL is een samenwerking tussen de Erasmus Universiteit Rotterdam, de Willem de Koning Academie en Codarts Rotterdam. In het dit project wordt die samenwerking uitgebreid met als doel het ontwikkelen en uitvoeren van transdisciplinair (dat wil zeggen op het snijvlak van wetenschap en kunst) onderwijs en onderzoek door studenten en docenten.

O

Oskam, J.A.
A design oriented and research informed curriculum in hospitality management
De Hotelschool Den Haag komt met een nieuw curriculum waarin studenten strategische en analytische vaardigheden ontwikkelen. Met een op onderzoek en ontwerp gerichte werkwijze stimuleert het nieuwe curriculum kritisch denken en een nieuwsgierige houding bij studenten. Bovendien worden studenten en docenten in leergemeenschapen betrokken bij de ontwikkeling van de onderzoekslijnen.

Z

Zweekhorst, M.B.M.
Community service interactive and interdisciplinary CSI2
De Vrije Universiteit initieert een cursus en een afstudeerproject voor masterstudenten om interdisciplinair onderzoek uit te voeren in samenwerking met de samenleving. Masterstudenten identificeren en analyseren problemen met verschillende betrokkenen uit de samenleving. In interdisciplinaire teams voeren studenten onderzoek uit naar de geïdentificeerde problemen met maatschappelijke actoren. De resultaten worden gepresenteerd en besproken in een bredere context. De intentie is om dit project ook beschikbaar te maken voor andere (internationale) universiteiten

Naar boven