8 juli: Voorlichtingsdag Comenius | Utrecht

Op verschillende data in juni en juli organiseert het NRO voorlichtingsbijeenkomsten over het Comeniusprogramma. Op 8 juli vindt de voorlichtingsbijeenkomst plaats in Utrecht.

Tijdstip en locatie

  • De voorlichtingsdag vindt plaats van 10:00 uur tot 13:00 uur op de campus van de Hogeschool Utrecht. Nader informatie volgt later per e-mail.

Deze bijeenkomsten zijn voor docenten in het hoger onderwijs die overwegen een aanvraag in te dienen voor de Comeniusbeurzen van 2020. Ook medewerkers van (centrale) beleidsafdelingen die zich, bijvoorbeeld, met subsidie-advies en/of HR-beleid bezighouden zijn van harte welkom. Op verzoek van de instellingen vinden de voorlichtingsbijeenkomsten dit jaar op verschillende data en locaties plaats, zodat docenten in het hoger onderwijs zoveel mogelijk kans krijgen een bijeenkomst bij te wonen. Daarnaast kunnen hbo-docenten die overwegen een aanvraag in te dienen zich tijdens de bijeenkomst inschrijven voor schrijfsessies in het najaar. De schrijfsessies bieden expliciete schrijftijd en handvatten voor het schrijven van een aanvraag.

Het NRO geeft op 6 verschillende locaties in Nederland voorlichting over het Comeniusprogramma. De voorlichtingsmiddag biedt algemene informatie over de opzet van het Comeniusprogramma, de drie beurzen en de inhoudelijke thema’s. De indiening- en beoordelingsprocedures komen aan bod en deelnemers kunnen vragen stellen over het schrijven van een voorstel en de procedure. Daarnaast delen laureaten hun ervaringen. Tot slot krijgen alle deelnemers een voorproefje van de inhoud van de aankomende schrijfsessies.

Schrijfsessies hbo-aanvragers

Op de voorlichtingsbijeenkomsten voor wo en hbo volgt een aankondiging en voorproefje van de schrijfsessies voor hbo-docenten die een aanvraag voor de Teaching Fellow- en Senior Fellow-beurzen willen indienen. Deze sessies worden gehouden in het najaar van 2019. Deze sessies hebben als doel om hbo- aanvragers in de gelegenheid te stellen hun aanvraag verder aan te scherpen, zodat onderwijsinnovatie in het hbo meer kans krijgt op honorering.

Inschrijven voor de voorlichtingsbijeenkomst op 8 juli in Utrecht

Wilt u meer weten over de bescherming van uw persoonsgegevens? Lees dan de NRO privacyverklaring.