8 maart: School ❤ Onderzoek

Onderwijsprofessionals gebruiken heel wat informatie om goed onderwijs aan te bieden. Ook onderzoek kan inspiratie bieden in hun dagelijkse werking om de relatie tussen onderzoek en de onderwijspraktijk te versterken. Het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming en de Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) organiseren op 8 maart 2021 voor de tweede maal School ♡ onderzoek, een interactieve inspiratiedag voor leraren en onderzoekers.

Ook deze keer gaat het om de ontmoeting, inspiratie en kennisdeling tussen lerarenteams, schoolleiders, begeleiders, lerarenopleiders en onderzoek(ers). Dat willen zij bereiken via verschillende lezingen, workshops en discussietafels.

Praktische informatie

» Meer informatie vind je op de website van de Vlor.
» Locatie: Herman Teirlinck-gebouw, Brussel