8 maart: Hoe versterken we de impact van praktijkgericht onderzoek? Deel 3

Praktijkgericht onderwijsonderzoek heeft de afgelopen 10 jaar lerarenteams in staat gesteld het onderwijs te verbeteren en te vernieuwen. Maar het kan altijd beter. Hoe? Die vraag ligt in de periode november-februari voor aan leraren, lerarenopleiders en lectoren/onderzoekers via een online consultatie in twee fasen.

De eerste fase, die sloot op 9 januari, leverde al een boeiend palet aan suggesties en mogelijkheden op. Deze werden in de tweede fase -tot 11 februari- beoordeeld op belang en haalbaarheid. Tijdens deze werkconferentie op donderdagmiddag 8 maart 2018 wordt alle input verder besproken en geduid: wat betekenen deze opbrengsten en hoe kunnen we stappen zetten in de gewenste richting?

De opbrengsten vormen mede de input voor een advies en een programma om de impact van praktijkgericht (hbo-)onderwijsonderzoek te versterken. Dat advies wordt in juni 2018 uitgebracht. Deelnemers aan de werkconferentie worden op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

Voor wie

Voor de werkconferentie ben jij, onderwijsexpert, van harte uitgenodigd. Of je nu werkzaam bent als leraar of schoolleider, lerarenopleider of lector: we stellen je inbreng zeer op prijs! Je bent ook welkom als je in de eerdere fasen geen bijdrage hebt geleverd.

Aanmelden

Aanmelden doe je via de bijbehorende pagina van Regieogaan SIA.

Locatie

De werkconferentie vindt plaats bij De Winkel van Sinkel, Oudegracht 158, 3511 AZ Utrecht. Dit is 10 minuten vanaf Utrecht Centraal Station.

Programma

13.30 uur Inloop
14.00 uur Start programma

1e ronde: Korte presentatie van de resultaten en ruimte voor (h)erkenning bij de deelnemers
2e ronde: Waar staan we nu? Waar gaat het al in de gewenste richting?
3e ronde: Waar willen we naartoe en hoe komen we daar?

17.00 uur Afsluiting en gelegenheid tot napraten

Dagvoorzitter: Lieteke van Vucht Tijssen

Organisatie

Het Ondersteunend Programma Praktijkgericht Onderwijsonderzoek is gestart in het najaar van 2017 en wordt georganiseerd door het NRO en Regieorgaan SIA. De aanleiding is een eerdere constatering binnen de Vereniging Hogescholen dat praktijkgericht onderwijsonderzoek in de afgelopen jaren tot veel mooie resultaten heeft geleid, en dat tegelijkertijd de impact en kwaliteit nog versterkt kan worden. Het programma kent een onafhankelijke Stuurgroep onder voorzitterschap van Lieteke van Vucht Tijssen, met als secretarissen Peter Lorist (namens het NRO) en Lex Sanou (namens Regieorgaan SIA).

Vragen? Neem contact op met de organisatie via oppo@regieorgaan-sia.nl.

Wat is praktijkgericht onderwijsonderzoek?

Praktijkgericht onderwijsonderzoek is onderzoek dat lerarenteams en leraren in opleiding in staat stelt goed onderwijs te geven. In praktijkgericht onderzoek wordt gezocht naar antwoorden op vraagstukken uit de praktijk (scholen en lerarenopleidingen), het draagt op die manier bij aan het versterken van de professionaliteit van lerarenteams en leraren in opleiding en aan de verbetering en vernieuwing van het onderwijs. Een belangrijk kenmerk van praktijkgericht onderzoek is de samenwerking tussen onderzoekers en praktijkprofessionals gedurende het gehele onderzoekstraject. Dit begint met het formuleren van de onderzoeksvraag en loopt door tot en met de implementatie en verdere verspreiding van de onderzoeksresultaten. Er is dus constant sprake van tweerichtingsverkeer. Een ander belangrijk kenmerk van praktijkgericht onderzoek is dat het, naast de betekenis voor de praktijk, bijdraagt aan de theorievorming over het onderwerp van onderzoek en daarmee aan het versterken van de wetenschappelijke kennisbasis.