8 projecten derde ronde beroepsonderwijs van start

Acht consortia ontvangen NRO-subsidie voor het uitvoeren van praktijkgericht onderwijsonderzoek binnen het beroepsonderwijs. De toegekende projecten hebben in een eerdere fase hun startaanvraag uitgewerkt tot een onderzoeksvoorstel. Nu is hun onderzoeksvoorstel gehonoreerd en kunnen zij van start met hun 3-jarige onderzoeksprojecten.

Toegekende projecten

Thema’s

In deze derde ronde konden onderwijsprofessionals en onderzoekers projectvoorstellen indienen op een van de volgende thema’s:

  • onderwijs op maat
  • dynamische arbeidsmarkt
  • verbinding in de beroepsonderwijskolom
  • professionele schoolorganisaties

Budget

Het totale budget bedroeg 3.760.000 euro voor meerdere driejarige projecten. Dit budget is verdeeld over de startaanvraag (20.000 euro per project) en het uitgewerkte onderzoeksvoorstel (450.000 euro per project).

Meer informatie over de ronde beroepsonderwijs vindt u op de programmapagina.