Aankondiging call for proposals Gebruik NCO-databestand in promotieonderzoek

In het najaar van 2019 wordt de call for proposals Gebruik NCO-databestand in promotieonderzoek gepubliceerd. Promovendi die gefinancierd worden vanuit de eerste of tweede geldstroom kunnen uiterlijk 10 december 2019, 14:00 uur een aanvraag indienen voor het gebruiken van het basisdatabestand van het NCO.

Het basisdatabestand van het NCO bestaat uit een combinatie van gegevens van DUO (BRON), van de inspectie, en van het CBS (uit het Stelsel van Sociaal-statistische Bestanden). In het bestand is informatie bijeengebracht over de instroom- en uitstroomcohorten in het primair en voortgezet onderwijs vanaf 2008. De gecombineerde en geanonimiseerde gegevens zijn opgeslagen in de beveiligde omgeving van het CBS. Het bestand kan door onderzoekers worden geanalyseerd. Via een gebruiksvriendelijke interface kunnen zij in de remote access-omgeving direct data koppelen. Promovendi die deze data willen gebruiken in hun promotieonderzoek, kunnen de kosten die verbonden zijn aan gebruik van de remote access-omgeving, vergoed krijgen.

Het beschikbare budget voor deze call for proposals bedraagt € 25.000. Voor een voorstel kan in deze ronde maximaal € 2.500 worden aangevraagd. Deze kosten dekken de materiële kosten voor toegang tot en het doen van analyses met het NCO-databestand in de remote access-omgeving van het CBS. Het NRO zal door middel van loting door een notaris vaststellen welke aanvragen zullen worden toegekend. In de call for proposals kunt u meer lezen over deze procedure.