Aankondiging: call for proposals Gelijke kansen richting de toekomst voor onderzoek naar jongeren in het (v)mbo met een (niet-westerse) migratieachtergrond

In december publiceert het NRO de call for proposals Gelijke kansen richting de toekomst voor onderzoek naar jongeren in het (v)mbo met een (niet-westerse) migratieachtergrond. Twee thema’s staan centraal: 1) de studiekeuze in het vmbo en 2) de arbeidsmarktintrede vanuit het mbo. Het doel is om meer handvatten voor de onderwijspraktijk te krijgen, zodat deze jongeren een betere kans krijgen op de arbeidsmarkt.

Voor beide thema’s  wordt onderzoek uitgezet om meer inzicht te krijgen in de mechanismes die de positie van jongeren met een (niet-westerse) migratieachtergrond op de arbeidsmarkt verbeteren. Deze inzichten kunnen leiden tot concrete oplossingen die voor elke (v)mbo-onderwijsinstelling eenvoudig toepasbaar zijn.

Voor het thema studiekeuze in het vmbo is € 413.300,- beschikbaar, afkomstig van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (programma Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt).

Voor het thema arbeidsmarktintrede vanuit het mbo is € 846.000,- beschikbaar, afkomstig van ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Deze call wordt gepubliceerd in december 2019.

Bij vragen over deze call kunt u mailen naar probo@nro.nl.