Aankondiging call beleidsgericht onderzoek ‘(hoog)begaafdheid in passend onderwijs’

Het NRO verwacht in 2019 een call te publiceren voor onderzoek naar (hoog)begaafdheid in passend onderwijs. Deze call zal zich richten op onderzoek naar de subsidieregeling voor (hoog)begaafdheid in het passend onderwijs, die op 1 januari 2019 van kracht wordt. Het budget voor het onderzoek is ongeveer 3 miljoen, de looptijd van het onderzoek zal circa 4 jaar zijn.

In het Regeerakkoord 2017-2021 zijn middelen aangekondigd voor (hoog)begaafdheid in het passend onderwijs. De subsidieregeling heeft als doel om samenwerkingsverbanden en scholen te stimuleren een dekkend onderwijs- en ondersteuningsaanbod voor begaafde leerlingen in te richten. Op dit moment is het NRO in gesprek met diverse experts om de call goed vorm te geven. Zodra meer bekend is over de inhoud van de call, de procedure, het precieze tijdspad en de deadlines voor indienen, zal dit op de website en in de nieuwsbrief van het NRO staan. Bij vragen kunt u contact met het NRO opnemen via probo@nro.nl.