Aankondiging call beleidsgericht onderzoek ‘Horizontale samenwerking en verantwoording in mbo-instellingen’

Het NRO verwacht in het voorjaar van 2019 een call te publiceren voor verkennend onderzoek naar horizontale samenwerking en verantwoording door het mbo.

Mbo-instellingen krijgen in de kwaliteitsafspraken 2019-2022 ruimte om samen met de regio of het werkgebied te bepalen op welke manier zij hun kwaliteit kunnen borgen en verbeteren. Horizontale samenwerking, maar ook verantwoording spelen hierin een rol.

In de call for proposals komen twee thema’s aan bod:

Thema 1: Horizontale samenwerking door het mbo

Dit thema gaat in op de vragen: hoe worden de doelstellingen van horizontale samenwerking gerealiseerd en in welke vormen is dit terug te vinden in het mbo en in de regio? Met horizontale samenwerking wordt in deze call bedoeld: samenwerking in de regio en/of met het werkgebied. Partners van de mbo-instelling zijn onder andere: bedrijven en het werkgebied; regionale bestuurders en gemeenten en andere mbo-instellingen en hbo-instellingen.

Thema 2: Horizontale verantwoording door het mbo

Het tweede thema betreft het in kaart brengen en ordenen van verschillende vormen van horizontale verantwoording op instellingsniveau, ook in verhouding tot en in aanvulling op verticale verantwoording. Bij horizontale verantwoording verantwoorden mbo-instellingen zich niet alleen intern aan hun raad van toezicht en extern aan de Inspectie van het Onderwijs, maar ook aan relevante partners in de regio.

Openstelling subsidieronde

Het NRO verwacht in het voorjaar van 2019 een call for proposals te publiceren waarin consortia een aanvraag kunnen indienen. Meer informatie volgt op onze website en in de nieuwsbrief.

Consortia die indienen bij één thema, worden niet uitgesloten voor indiening in het andere thema.

In de call for proposals zal meer informatie staan over de thema’s en de procedure. Bij vragen kunt u contact met het NRO opnemen: Dorien Aartsma of Rachel Poldermans via probo@nro.nl.