Aankondiging: call for proposals voor onderzoek naar interventies voor betere arbeidsmarktpositie (v)mbo’ers met migratieachtergrond

In oktober verwacht het NRO een call for proposals te publiceren voor onderzoek naar jongeren in het (v)mbo met een niet-westerse migratieachtergrond. Twee vraagstukken staan centraal: 1) de studiekeuze in het vmbo en 2) de overgang naar werk vanuit het mbo. Het doel is om meer handvatten te krijgen ter verbetering van hun kansen op de arbeidsmarkt.

Het eerste vraagstuk richt zich op hoe vmbo-leerlingen met een niet-westerse migratieachtergrond hun studiekeuze voor het mbo maken. Het tweede vraagstuk richt zich op het toetsen en verfijnen van bestaande interventies, gericht op zowel jongeren als werkgevers, die de overgang naar de arbeidsmarkt van mbo’ers met een niet-westerse migratieachtergrond verbeteren.

Concrete oplossingen

Voor beide vraagstukken moet na twee jaar onderzoek meer inzicht zijn in de factoren die de slechtere positie van jongeren met een niet-westerse migratieachtergrond op de arbeidsmarkt verklaren, en welke mechanismen daaraan ten grondslag liggen. Ook moeten er concrete oplossingen uit voortkomen die voor elke (v)mbo-onderwijsinstelling eenvoudig toepasbaar zijn.

De evaluatie van interventies overgang mbo-arbeidsmarkt wordt gefinancierd door OCW en SZW samen, en kent een budget van 800.000 euro. Voor het onderzoek naar LOB en studiekeuze in het vmbo is 400.000 euro beschikbaar, afkomstig van SZW (programma Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt).

Deze call gaat naar verwachting in november 2019 open.

Bij vragen over deze call kunt u mailen naar probo@nro.nl.