Aankondiging nieuwe call en thema’s praktijkgericht onderzoek hoger onderwijs

In 2019 is in totaal €2,6 miljoen beschikbaar voor praktijkgericht onderzoek naar het hoger onderwijs. Er zullen drie grote onderzoeksprojecten kunnen starten. De thema’s waar deze projecten zich op richten zijn Internationaal en cultureel inclusief onderwijs; Flexibel onderwijs voor een multidisciplinaire en veranderende arbeidsmartk; en Professionele ontwikkeling van docenten. Eind januari 2019 maakt het NRO bekend hoe de aanvraag- en beoordelingsprocedure ingericht wordt.