Aankondiging nieuwe subsidieronde middelbaar beroepsonderwijs

In april 2018 stelt het NRO de derde subsidieronde open voor driejarige praktijkgerichte onderzoeksprojecten in het middelbaar beroepsonderwijs. Dit onderzoek moet concrete en bruikbare producten opleveren waarmee de onderwijspraktijk verbeterd of vernieuwd kan worden.

De procedure voor aanvragen van subsidie verloopt in meerdere fasen. Allereerst kunnen consortia van onderzoekers en onderwijsinstellingen voor beroepsonderwijs een klein budget (maximaal 20.000 euro) aanvragen voor het uitwerken van een projectidee. Het NRO selecteert de beste ideeën en organiseert werkconferenties waarin de geselecteerde consortia door middel van collegiale toetsing hun idee uitwerken en uiteindelijk een volledig onderzoeksvoorstel indienen. Alle voorstellen die door een beoordelingscommissie goed worden beoordeeld, ontvangen financiering voor drie jaar.

De thema’s waarop ingediend kan worden zijn op dit moment nog niet vastgesteld. Deze worden zo snel mogelijk bekend gemaakt. Ook over het precieze tijdpad en de deadlines voor indienen wordt nog nader gecommuniceerd.

Het totale budget is 3.600.000 euro voor meerdere driejarige projecten.

Meer informatie bij Jorika Baarda en Linda Sontag via ppo@nro.nl.