Aankondiging: Peil.onderwijs Digitale geletterdheid

Doel Peil.onderwijs Digitale geletterdheid einde basisonderwijs

Voor deze subsidieronde kunnen aanvragen worden ingediend voor het uitvoeren van het peilingsonderzoek naar de digitale geletterdheid van leerlingen in groep 8 van het basisonderwijs op een representatieve steekproef van Nederlandse basisscholen. Daarnaast dient het peilingsonderzoek zicht te geven op het onderwijs in digitale geletterdheid.

Meer informatie over Peil.onderwijs vindt u op de programmapagina.

Call for proposals en belangrijke data

  • De call for proposals Peil.onderwijs Digitale geletterdheid wordt naar verwachting begin september gepubliceerd.
  • De deadline voor het indienen van intentieverklaringen is 3 oktober 2019, 14:00 uur.
  • De deadline voor het indienen van aanvragen is 31 oktober 2019, 14:00 uur.