Aankondiging subsidie Schoolleiders innovatie ontwikkelfonds

Bent u schoolleider in het voortgezet onderwijs, heeft u plannen voor onderwijsinnovatie maar net nog even een zetje nodig?

Het ministerie van OCW stelt persoonsgebonden beurzen van max. 10.000 euro beschikbaar voor schoolleiders in het voortgezet onderwijs die hun innovatieplannen op school ten uitvoer wil brengen.

Het Schoolleiders innovatie ontwikkelfonds (SIOF) is een aanjaagsubsidie, bedoeld om schoolleiders in positie te brengen om daadkrachtig en duurzaam innovaties op hun school op te zetten. In oktober komt een call online op de website van het NRO, waarin wordt beschreven aan welke eisen een aanvraag dient te voldoen. Het is een experiment waaraan ook een evaluatie is gekoppeld.

Aanvragen kunnen vervolgens worden ingediend in oktober/november (precieze openings- en sluitingsdatum volgen in de call). Wanneer de aanvragen voldoen aan de eisen zoals beschreven in de call, is het toekennen op volgorde van binnenkomst. Zodra het subsidieplafond (100.000 euro) is bereikt, is indienen niet meer mogelijk.

Houd de website van het NRO in de gaten!