Aanvullend onderzoek naar anti-pestprogramma’s van start

Een multidisciplinair consortium van onderzoekers onder leiding van prof. Bram Orobio de Castro (Universiteit Utrecht) start in mei dit jaar met het wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van tien anti-pestprogramma’s. Het onderzoek is een belangrijk onderdeel van het plan van aanpak tegen pesten van staatssecretaris Dekker (onderwijs) en de Kinderombudsman.

In het consortium is expertise gebundeld op het gebied van pesten, sociale relaties in de klas en effectiviteit van interventies. Het is een samenwerking van acht Nederlandse hoogleraren en hun collega’s, werkzaam aan vier universiteiten en twee kennisinstellingen. Voor het onderzoek stelde het ministerie van OCW € 890.000 beschikbaar via het NRO.
bekijk de deelnemende onderzoekers

Het onderzoek wordt onder andere uitgevoerd onder zo’n 750 basisschoolklassen, verspreid over het hele land. Orobio de Castro: “Een deel van deze klassen krijgt direct bij aanvang van het onderzoek een van de programma’s toegewezen. Een ander deel zal pas een jaar later beginnen met een anti-pestprogramma. Op deze wijze kunnen we het best nagaan of een programma al dan niet effectief is.” Het onderzoek zal lopen tot maart 2017.

hand in hand - anti-pesten

Tien anti-pestprogramma’s

De onderstaande anti-pestprogramma’s worden de komende twee jaar op hun effecten onderzocht:

14 april: introductie van het onderzoek

Het consortium heeft op 14 april 2015 een toelichting gegeven op het uit te voeren onderzoek tijdens de NRO Startbijeenkomst Effecten Anti-pestprogramma’s.
> presentatie consortium

Over de onderzoekers

Het consortium dat het onderzoek uitvoert bestaat uit:

 • prof. dr. Bram Orobio de Castro (Universiteit Utrecht) in samenwerking met:
 • prof. dr. Marcel van Aken (Universiteit Utrecht)
 • prof. dr. Toon Cillessen (Radboud Universiteit)
 • prof. dr. Maja Dekovic (Universiteit Utrecht)
 • prof. dr. Rutger Engels (Radboud Universiteit & Trimbos Instituut)
 • prof. dr. Ernest Hodges (Universiteit Utrecht)
 • prof. dr. Pol van Lier (Vrije Universiteit)
 • dr. Simone Onrust (Trimbos Instituut)
 • prof. dr. Ron Scholte (Radboud Universiteit & Praktikon)
 • prof. dr. René Veenstra (Rijksuniversiteit Groningen)

Achtergrond

Het gebruik en de effectiviteit van anti-pestprogramma’s staat de laatste tijd nadrukkelijk in de belangstelling. De Commissie Anti-pestprogramma’s beoordeelde in 2014 61 anti-pestprogramma’s (rapport Beoordeling Anti-pestprogramma’s, pdf). Hiervan werden er negen voorlopig goedgekeurd en hebben er vier potentie.
Van deze dertien anti-pestprogramma’s laat het NRO er nu, op verzoek van het ministerie van OCW, tien nader onderzoeken op de empirische onderbouwing. Op de call for proposals ‘Effecten van anti-pestprogramma’s’ ontving het NRO onderzoeksvoorstellen van in totaal drie consortia.

Meer informatie

 • Annemarijke Jolmers, voorlichter NRO: tel. 070 3440969, a.jolmers@nwo.nl;
 • Universiteit Utrecht, Persvoorlichting faculteit Sociale Wetenschappen: tel. 030 2534027, r.a.b.vanveen@uu.nl.