Aflevering 4 Expeditieblog – Stakeholdersbijeenkomst

Op initiatief van NRO is het Expeditieteam Lerarenagenda op pad gegaan om in co-creatie een toekomstgericht onderzoeksvoorstel uit te denken en op te schrijven. Dat is een nieuwe en bijzondere manier om een onderzoeksvoorstel te selecteren en te financieren. Daarom gaat Marleen Kieft op verzoek van NRO als onderzoeker-verslaglegger de Expeditie Lerarenagenda volgen, beschrijven en evalueren. Zij doet verslag van haar bevindingen in een onderzoeksrapport en in deze blog.

Expeditieteam ontmoet de belanghebbenden

Als er één ding is wat het Expeditieteam en NRO belangrijk vinden aan de Expeditie Lerarenagenda is het dat het beoogde onderzoek iets oplevert waar de onderwijspraktijk wat aan heeft. Nu de eerste contouren van een onderzoeksvoorstel langzamerhand zichtbaar worden bij de Expeditiegangers nodigden zij de belanghebbenden uit het veld uit om te reageren op die eerste ideeën. Zo’n vijftig stakeholders namen die uitnodiging graag aan en reisden 8 oktober jl. af naar Paushuize in Utrecht (zie foto).

Op de zolderverdieping van dat eeuwenoude huis, dat ooit werd gebouwd voor de enige Nederlandse paus ooit, vonden in twee rondes de eerste ontmoetingen plaats van het Expeditieteam met de stakeholders.

Veelvormigheid

De aanleiding voor het onderzoek dat de Expeditiegangers opzetten, is het begrip ‘veelvormigheid’, oftewel de vele verschillende kanten die er aan het beroep van leraar zitten. Zo ongeveer vergelijkbaar met de vele kanten die er aan een kristal zitten.

Net zo veelvormig was de samenstelling van de discussiegroepen: er waren leraren, schoolleiders en bestuurders, maar ook lerarenopleiders, vertegenwoordigers van het ministerie van OCW, VO-Raad en NRO, en verder ook lectoren en onderzoekers. En dan ook nog eens uit de drie verschillende sectoren: po, vo en mbo. Dat maakte de bijeenkomst op zichzelf al best bijzonder, want hoe vaak gebeurt het nou dat al die verschillende stakeholders bij elkaar aan één tafel zitten? “Inspirerend” vond één van de Expeditie-onderzoekers, “maar het maakt het er voor ons tegelijkertijd niet eenvoudiger op, al die verschillende invalshoeken, waar we soms zelf nog niet aan hadden gedacht.”

Tussen de bedrijven door klonken positieve geluiden bij de aanwezige stakeholders over dit initiatief van het Expeditieteam. “Ik zie te vaak dat onderzoek wel een mooie content heeft, maar in de praktijk toch te weinig gebruikswaarde heeft”, vertelt een van de aanwezigen. “Deze bijeenkomst vind ik een goede poging om al in een vroeg stadium te luisteren naar het werkveld en de ideeën over het beoogde eindproduct al bij ons te toetsen.”

Terwijl de stakeholders na afloop van de bijeenkomst weer terugkeerden naar hun klaslokaal of werkkamer, is het Expeditieteam alle flappen aan het analyseren en de geluidsopnamen van de gesprekken aan het afluisteren. Op weg naar de volgende tussenstop van de Expeditie: de ontmoeting waarin het Expeditieteam en de Programmacommissie Lerarenagenda van het NRO van gedachten zullen wisselen over de ideeën van het team.

Dr. Marleen Kieft (1974) is onderwijsonderzoeker en neerlandica en werkt als zelfstandig onderzoeker-adviseur. Ze houdt van helder en toegankelijk schrijven over onderwijsonderzoek en alles wat daarmee samenhangt.