Aflevering 6 Expeditieblog – Portret Amber en Patricia

De eerste fase van de Expeditie Lerarenagenda nadert haar einde. Hoog tijd voor een nieuwe aflevering van de portretserie op deze blog. De Expeditiegangers vertellen in deze serie steeds over dezelfde onderwerpen, maar geven daar hun eigen invulling aan. In dit derde duo-portret: Patricia en Amber.

Type onderzoeker

Amber: “Oprechte nieuwsgierigheid, dat typeert mij als onderzoeker. Ik vraag me altijd af: ‘Waarom is dat zo?’ of zelfs ‘Is dat wel zo?’. Verder ben ik iemand die prima kan meegaan met heel vooruitstrevende ideeën over onderwijsinnovatie, maar tegelijkertijd kan ik me ook heel goed inleven in mensen die wat behoudender zijn en die stilstaan bij wat je kwijtraakt als je radicale veranderingen doorvoert. Toekomstbestendig leraarschap houdt volgens mij in dat je je bezighoudt met de toekomst, maar dat je ook moet benutten wat je al hebt. Dat laveren daartussen ligt mij goed.”

Patricia: “Voor mijn promotieonderzoek heb ik twee jaar lang zeven interdisciplinaire lerarenteams op een vo-school gevolgd. Ik vond dat toen een ontzettend leuke setting om onderzoek te doen. Nog steeds word ik pas echt enthousiast over een onderzoek als ik de mensen om wie het gaat ook heb gezien en gesproken. Data krijgen dan zoveel meer betekenis. Daarnaast is het niet alleen heel leuk om samen met leraren onderzoek te doen, maar volgens mij ook echt noodzakelijk als je wilt dat dat onderzoek iets verandert of in gang zet op scholen.”

De leraar maakt het verschil

Patricia: “Toen ik op de basisschool zat wilde ik een tijdje juf worden. Maar nu zou ik eerder aan volwassenen willen lesgeven. Het lijkt me mooi als mensen met leervragen uit hun eigen beroepspraktijk – en dus echt gemotiveerd ­– bij je in de les komen. Goede leerkrachten kunnen natuurlijk ook jonge kinderen motiveren, ik had zo’n meester op de basisschool. Hij kwam uit Polen en vertelde altijd heel spannende verhalen over zichzelf en zijn familie. Juist doordat hij verhalen vertelde die heel dicht bij hemzelf lagen, gingen zijn lessen voor ons leven. Bij hem had ik het gevoel dat je als leerling echt gezien werd.”

Amber: “Ik heb ook goede herinneringen aan een lerares die haar leerlingen heel goed doorhad. Ze had feilloos door wat voor leerling ze voor zich had en wist perfect hoe ze ze moest benaderen. Zo maakte ze bij mij grapjes die ik zeer kon waarderen, maar die ze bij mijn klasgenoten niet zo snel maakte. Later ben ik onderwijskunde gaan studeren omdat ik alles over onderwijs wilde weten, behalve het lesgeven zelf… In die tijd zag ik een leraar puur als een uitvoerder. Inmiddels ben ik een stuk wijzer geworden en weet ik dat een leraar een professional is met een creatief vak, die bovendien veel vrijheid heeft om de dingen zelf vorm te geven.”

Mee op Expeditie

Amber: “Ik zocht al een tijdje naar een mogelijkheid om mijn onderzoek en mijn werk als lerarenopleider aan elkaar te koppelen. Toen de Expeditie Lerarenagenda op mijn pad kwam, zag ik dat meteen als de ultieme kans om het opleiden en professionaliseren van leraren ook tot onderwerp van onderzoek te maken. Dus ik dacht meteen: hier moet ik op schrijven! Dit onderzoeksthema raakt direct aan mijn opleiderschap.”

Patricia: “Toen ik de call voor de Expeditie Lerarenagenda las, dacht ik: ‘Hoe gaaf zou dat zijn!’. Het thema van de Expeditie past perfect bij eerder onderzoek dat ik heb gedaan bij ECBO. Daarnaast is mijn kennis van en ervaring met het mbo een mooie toevoeging aan het Expeditieteam. Mbo-opleidingen moeten zich continu verhouden tot nieuwe ontwikkelingen in de zorg of technologie. Omdat een roc zoveel samenwerkt met het bedrijfsleven, krijgen mbo-docenten het ogenblikkelijk te horen of de studenten die ze afleveren goed zijn toegerust voor de praktijk. Die mbo-expertise heb ik goed kunnen gebruiken in het team.”

Amber Walraven (1980)

Studie
Toegepaste onderwijskunde aan Universiteit Twente

Proefschrift in één zin
Becoming a critical websearcher. Effects of instruction to foster transfer (2008): over het vergroten van digitale geletterdheid van vwo-leerlingen.

Patricia Brouwer (1978)

Studie
Toegepaste communicatiewetenschappen en Toegepaste onderwijskunde aan Universiteit Twente

Proefschrift in één zin.
Collaboration in teacher teams (2011): over het versterken van de samenwerking in docententeams in het voortgezet onderwijs.