Aflevering 7 Expeditieblog – Portret Ditte

In eerdere afleveringen van deze serie portretten stelden de zes leden van het Expeditieteam zich aan u voor. In deze blogaflevering komt Expeditieleider Ditte Lockhorst aan het woord. Ze beantwoordt niet alleen de vaste vragen uit deze serie, maar ze blikt ook alvast enigszins terug op het verloop van de Expeditie.

Typisch Ditte

Ditte: “Ik kijk graag met een analytische blik naar problemen en naar oplossingen. Een moeilijke situatie verdeel ik in losse elementen, waar ik kritisch naar kijk: als ik element x kies, wat heeft dat dan voor consequenties? En wat gebeurt er als ik element y kies? Die analytische bril komt van pas bij het zelf uitvoeren van onderzoeken, maar de laatste jaren doe ik dat niet zo heel veel meer. Ik ben steeds meer opgeschoven naar het leiden van grote onderzoeksprojecten.”

“Naast die analytische blik, heb ik ook een sterk gevoel voor de praktijk. In 2010 maakte ik de overgang van de universiteit naar onderzoeksbureau Oberon. Ik miste de praktijk op de universiteit en wilde graag meer de scholen in. In het kader van de toenmalige Expeditie durven, delen, doen heb ik heel veel gesprekken gevoerd met leraren en schoolleiders; ik ontdekte dat ik het erg leuk vind om de verbinding tussen onderzoek en praktijk te leggen. Ik kan me verplaatsen in beide partijen en ik blijk goed te kunnen polderen!”

De leraar maakt het verschil

“Als scholier had ik een sticker op m’n fiets met de tekst ‘Leer me het zelf te doen’. Ik was dus toen al echt een fan van het Montessori-onderwijs, dat is me met de paplepel ingegoten. Ik ging naar een Montessori-lagere school en naar een Montessori-middelbare school. Mijn ouders waren allebei leraar op het Montessori Lyceum en ook mijn dochters kozen weer voor Montessori-onderwijs. Aan die tijd op het Montessori Lyceum heb ik ongelooflijk goede herinneringen, het was misschien wel de fijnste tijd van mijn leven! Er was niet per se één bepaalde leraar die het verschil voor mij maakte, maar het hele lerarenkorps zorgde voor een fijne sfeer op school. Leraren stelden zich open en niet-hiërarchisch op naar de leerlingen, je stond op gelijke voet met elkaar. Zelf ben ik na mijn studie aan de lerarenopleiding begonnen, maar ik heb ‘m niet afgemaakt. Toen ik halverwege was, kon ik een baan krijgen bij de lerarenopleiding van de Universiteit Utrecht. Dat heb ik aangegrepen, want de banen lagen in die tijd niet voor het oprapen.”

De Expeditie

“Ja hoor, ik kan best alvast wat verklappen over de inhoud van het onderzoeksvoorstel. Onze opdracht was een breed onderzoek op te zetten, dat nu eens niet tot in detail één bepaald deelonderwerp uitlicht, maar het leraarschap breed benadert. Daarom is het startpunt voor ons onderzoeksvoorstel de veelvormigheid van het leraarschap anno 2020. Er komen echt zoveel verschillende taken op het bordje van de leraar terecht. Afhankelijk van onderwijstype en leerlingpopulatie moeten leraren over heel verschillende pedagogisch-didactische en vakinhoudelijke competenties beschikken. Daarnaast zijn er heel verschillende routes naar en binnen het leraarschap plus de persoonlijke en professionele kenmerken van leraren die ook nog meespelen. Als team hebben we geprobeerd te zoeken naar concepten die een antwoord kunnen zijn op die veelvormigheid. Wat maakt nou dat leraren, maar ook scholen, met die gevraagde veelvormigheid kunnen ‘dealen’? We hebben op allerlei verschillende manieren samengewerkt: in bijeenkomsten met het hele team, maar ook in duo’s. Per skype, telefoon en e-mail. Maar wat we steeds met elkaar deelden, was een houding van ‘wat is deze nieuwe werkwijze leuk, wat uitdagend, wat vernieuwend’. Het was een plezier om met dit team aan de aanvraag te werken!”

Ditte Lockhorst (1965)

Studie
Sociale Geografie aan Universiteit Utrecht

Proefschrift in één zin
Design Elements for a CSCL Environment in Teacher Training (2004): over ontwerpprincipes voor een CSCL*-omgeving waarin studenten van de lerarenopleiding samen leren.

*CSCL = computer supported collaborative learning