Aflevering 8 Expeditieblog – Slot

Op initiatief van NRO is het Expeditieteam Lerarenagenda in het voorjaar van 2019 op pad gegaan om in co-creatie een toekomstgericht onderzoeksvoorstel uit te denken en op te schrijven. Dat is een nieuwe en bijzondere manier om een onderzoeksvoorstel te selecteren en te financieren. Daarom heeft Marleen Kieft op verzoek van NRO als onderzoeker-verslaglegger de Expeditie Lerarenagenda gevolgd en geëvalueerd. Zij beschreef haar bevindingen in een onderzoeksrapport voor het NRO en in deze blog.

Het was een tijdje stil op deze blog, maar de Expeditie Lerarenagenda heeft niet stil gelegen. Achter de schermen is er veel werk verzet.

De aanvraag

Afgelopen december diende het team de aanvraag Adaptief vermogen in navigeren naar toekomstbestendig leraarschap in bij het NRO. Na een gezamenlijk schrijf- en denkproces waar ieders expertise bij is gebruikt, lag er een aanvraag die door alle teamleden werd gedragen. Een van de teamleden beschreef dat als volgt: “Ik zie veel terug van mezelf in deze aanvraag, maar toch had ik het nooit in mijn eentje kunnen schrijven.”

De beoordeling

De aanvraag van het team is beoordeeld op de kwaliteit, zoals gebruikelijk bij het NRO. Eerst schreef de beoordelingscommissie preadviezen over de aanvraag. Het expeditieteam kon vervolgens tijdens een interview reageren op de vragen van de commissie en een nadere toelichting geven. Tot slot heeft de beoordelingscommissie een advies geformuleerd aan de programmacommissie, gebaseerd op de aanvraag, de preadviezen en het interview. In februari 2020 maakte het NRO bekend dat de aanvraag van het team is beoordeeld met de kwalificatie zeer goed en dat een subsidie van 1,8 miljoen euro is toegekend aan het expeditieteam voor de uitvoering van het beoogde onderzoek.

De plannen

Wat gaat er de komende drie jaar gebeuren? Het team gaat zich grondig verdiepen in het kernconcept van de aanvraag: adaptief vermogen.

Daarbij zullen de onderzoekers op verschillende momenten in het traject nauwe samenwerking zoeken met onderwijsprofessionals. Een van de plannen is om een app te ontwikkelen, naar het voorbeeld van het Britse TeacherTapp onder het motto ‘ask, answer, learn’ (zie https://teachertapp.co.uk). Hoe werkt die Britse app? Elke dag om half vier ‘s middags geeft de app een signaal en dan beantwoorden duizenden leraren drie korte multiplechoicevragen over hun lesdag of over een onderwijsgerelateerde kwestie. De volgende dag krijgen alle deelnemende leraren de resultaten van de peiling van de vorige dag en zo raken ze dus op de hoogte van wat hun collega’s denken en doen. Het is een idee waar ook in Nederland al veel mensen benieuwd naar zijn, want zo’n app levert niet alleen nuttige data op voor onderzoekers, maar is door de dagelijkse terugrapportage dus ook interessant voor de gebruikers.

Het afscheid

Dit was de laatste aflevering van deze blog. Het was mij een genoegen om u als onderzoeker-verslaglegger op de hoogte te houden van de eerste fase van de Expeditie. De Expeditie Lerarenagenda gaat nu een nieuwe fase in en u zult er ongetwijfeld via andere wegen nog veel over horen!

Dr. Marleen Kieft (1974) is onderwijsonderzoeker en neerlandica en werkt als zelfstandig onderzoeker-adviseur. Ze houdt van helder en toegankelijk schrijven over onderwijsonderzoek en alles wat daarmee samenhangt.