Auteur: Jelle Kaldewaij

Onderwijsprofessionals: hoe noemen we die?

Een van de doelstellingen van het NRO is het verbinden van onderwijsonderzoek met de onderwijspraktijk. We zien in toenemende mate dat daarin – zowel vanuit de onderwijsinstellingen als vanuit de onderzoeksinstellingen – de nodige initiatieven worden ontwikkeld en er mooie vormen van samenwerking ontstaan. Het NRO bevordert dit, door onder andere praktijkgericht onderzoek te financieren dat start vanuit een probleem dat leeft bij de scholen.