Belangrijke wijziging in opstellen begroting bij NRO-subsidieaanvraag

Als gevolg van de harmonisering van de subsidie-instrumenten binnen NWO, verandert vanaf heden de manier waarop onderzoekers bij calls for proposals van het NRO hun begroting moeten opstellen. De omschrijvingen van bijvoorbeeld de gevraagde financiering voor personele of materiële kosten, zullen veranderen in zogenaamde modules. Daardoor verandert ook de manier waarop aanvragers een begroting moeten aanleveren.

Het gebruik van deze modules zal voorlopig per call verschillen omdat deze op dit moment nog niet altijd toereikend zijn voor de specifieke subsidierondes van het NRO. Deze verandering kan er in eerste instantie wellicht voor zorgen dat aanvragers tegen vragen aanlopen over het opstellen van de begroting. Wij roepen aanvragers dan ook op om tijdig te beginnen met een aanvraag en bij eventuele vragen contact op te nemen met de betrokken beleidsmedewerker.

» Meer informatie over de harmonisering van de subsidie-instrumenten binnen het NWO.