Beleidsdocumenten

Het NRO publiceert rondom zijn subsidierondes regelmatig calls for proposals, en stelt onderzoeksrapporten en andere eindproducten uit onderzoek beschikbaar. Deze zijn te vinden bij de programma-informatie en in de projectendatabase.
Daarnaast wordt het NRO-beleid vervat in notities en vinden er beleidsmatige evaluaties plaats. Ook levert het NRO een procesmatige of inhoudelijke bijdrage aan landelijke strategische agenda’s, en laat het verkenningen uitvoeren. Dergelijke meer beleidsmatige publicaties zijn op deze pagina te vinden.

NRO-beleid

Evaluatie van NRO en NRO-subsidierondes

Artikelen door NRO-medewerkers

Oprichting NRO

Twee adviezen liggen ten grondslag aan de oprichting van het NRO:

De minister van OCW gaf hieraan gevolg door een convenant met NWO te sluiten over het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek in juli 2012.

Landelijke agendavoorbereiding

Verkenningen en visiestukken