Extra budget van 5 miljoen euro voor het NRO: de besteding

Voor de jaren 2015 en 2016 kreeg het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) in februari 2014 eenmalig per jaar 2,5 miljoen euro extra te besteden. Wat gebeurt er met deze aanvullende middelen?

Om te beginnen lagen er al drie wensen klaar die het NRO nu kan honoreren. Dat zijn ICT, differentiatie en 21e-eeuwse vaardigheden.

Open en online courses

ICT is een onderzoeksonderwerp dat zowel de onderwijspraktijk als de onderzoekswereld een hoge prioriteit toekennen. Hier gaat de grootste bijdrage naartoe: 1,25 miljoen euro voor een onderzoeksprogramma naar Open en Online Courses in het hoger onderwijs. De call for proposals hiervoor wordt verwacht in november 2014.

Differentiatie in het onderwijs

Ook differentiatie, oftewel beter inspelen op verschillen tussen leerlingen, is een hot topic. Het onderzoeksprogramma dat voor dit onderwerp al in ontwikkeling was bij het NRO, kon zijn budget verdubbelen met 750 duizend euro naar 1,5 miljoen euro. De call for proposals hiervoor wordt verwacht in november 2014.

21e-eeuwse vaardigheden

Tot slot is er het onderzoeksprogramma ‘Human Capital – 21e-eeuwse vaardigheden’ van het NRO samen met het NWO-gebied Maatschappij- en Gedragswetenschappen. Met een extra 500 duizend euro vanuit de extra gelden – bovenop de initiële 500 duizend euro – draagt het regieorgaan nu de helft bij aan het totaalbudget van 2 miljoen euro.

Verdere besteding

Het resterende budget zal de komende maanden een bestemming krijgen. Dit najaar werkt het NRO aan een meerjarenprogrammering voor onderwijsonderzoek; hiertoe wordt een groot aantal stakeholders geraadpleegd. De uitkomsten daarvan bepalen de besteding van het resterende bedrag.

Het regieorgaan heeft structureel een jaarbudget van tegen de 15 miljoen euro. De extra 5 miljoen voor 2015 en 2016 is onderdeel van een incidentele extra investering die voortvloeide uit het Herfstakkoord van 2013.