Deep Dive – een zee van kennis in het hoger onderwijs

Beeld Deep Dive

Op 25 november 2021 vond de eerste editie van de Deep Dive plaats. Ruim driehonderd deelnemers lieten zich inspireren over ontwikkelingen in het hoger onderwijs. Onderwijsvernieuwers en -onderzoekers gingen online met elkaar en de deelnemers de diepte in rondom actuele thema’s.

Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) en het ComeniusNetwerk organiseerden voor het eerst samen de Deep Dive – een zee van kennis in het hoger onderwijs. Onderwijsvernieuwers en onderzoekers deelden hun kennis en ervaringen over actuele thema’s in het hoger onderwijs met elkaar en met de bezoekers. Daarbij stond evidence-informed werken centraal.

Praktijk, innovatie en onderzoek rondom actuele thema’s kwamen in zes stromingen aan bod: Blended en adaptief onderwijs, Docentprofessionalisering in teams, Een goede start in het hoger onderwijs, Studentenwelzijn, Transdisciplinaire samenwerking en Aansluiting op de arbeidsmarkt.

Het evenement trok ruim driehonderd docenten, beleidsmakers, onderzoekers en andere professionals uit het hbo en wo die geïnteresseerd zijn in evidence-informed onderwijsvernieuwing.

  • Over het NRO

    Het NRO maakt zich sterk voor verbetering en vernieuwing van het onderwijs met kennis uit onderzoek. Dit doet het NRO door onderzoek te coördineren en te financieren waar professionals in de onderwijspraktijk en het -beleid behoefte aan hebben. Via Onderwijskennis.nl deelt het NRO resultaten uit onderwijsonderzoek vindbaar en toegankelijk.

  • Over het Comeniusnetwerk

    Het ComeniusNetwerk is een netwerk van onderwijsvernieuwers in het hoger onderwijs. Door kennisdeling, discussie en opinievorming willen zij onderwijsvernieuwing op zowel universiteiten als hogescholen stimuleren en ondersteunen. Ruimte voor experiment is daarbij van belang.

  • Over Onderwijskennis.nl

    Onderwijskennis.nl verbindt onderzoek en de onderwijspraktijk. Onderwijskennis.nl maakt kennis uit onderzoek toegankelijk en overzichtelijk, zodat jij als professional wetenschappelijke inzichten in de praktijk kunt toepassen.

Programma

Tijdens de Deep Dive kwamen kennis uit onderwijsonderzoek en -innovatie samen in zes stromingen. Elke stroming bevatte twee Swims en een Dive rondom een gemeenschappelijk thema. Kennisdeling was de kern van de Swims: onderwijsonderzoekers belichtten een thema vanuit hun expertise en onderwijsvernieuwers deelden hun ervaringen met dat betreffende thema. In de daaropvolgende Dive koppelden de bezoekers op een interactieve manier beide perspectieven aan elkaar. Onder leiding van een moderator wisselden de sprekers en bezoekers kennis, ervaringen en praktische tips met elkaar uit.

Producten

De Deep Dive heeft een aantal producten opgeleverd, die binnenkort via deze pagina te bekijken zijn.