NRO Symposium hoger onderwijs: Nieuwe richtingen na de pandemie?

Het NRO organiseert op 15 januari 2021 van 10:00-13:00 uur een online symposium. Verschillende experts gaan aan de hand van 6 thema’s met elkaar in gesprek over hun visie op het hoger onderwijs ná corona.

Sinds het voorjaar van 2020 hebben onderwijsinstellingen noodgedwongen onderwijs op afstand verricht. Hoewel noodgedwongen, leveren deze omstandigheden óók inspiratie op voor de richting van het onderwijs. De “geleerde lessen” hieruit vormen een leidraad voor docenten, bestuurders en beleidsmedewerkers in het (her-)richten van hun visie op onderwijs – ook wanneer het onderwijs níet meer beperkt wordt door maatregelen om de verspreiding van het nieuwe Corona-virus tegen te gaan. Zij willen hierin research informed te werk gaan: gebruik maken van relevante kennis uit eerder wetenschappelijk onderzoek, recent praktijkonderzoek van de afgelopen maanden, en ervaringen  van anderen.

Tijdens het symposium presenteren experts  hun visie op de toekomst van het hoger onderwijs. Zij doen dit op basis van ervaringsverhalen uit de praktijk én kennis uit wetenschappelijk onderzoek. Zo brengen we deze twee elementen samen waarmee docenten, bestuurders en beleidsmedewerkers verder kunnen, ook na de pandemie.

De aanmeldtermijn voor dit symposium is inmiddels verstreken. Na het symposium zijn de diverse opbrengsten (essays, posters, kennisclips) blijvend beschikbaar.

Zes thema's

In het symposium komen zes thema’s aan bod. Voor elk thema komen 3 à 4 experts bij elkaar om hierover in gesprek te gaan. Voorafgaand aan het symposium schrijven zij ieder een essay met hun wetenschappelijk onderbouwde visie voor de richting van het hoger onderwijs op het thema. De expertise van de sprekers sluit inhoudelijk op elkaar aan, maar de invalshoek is anders. Tijdens het symposium komen deze invalshoeken samen in een discussie waar bezoekers ook aan kunnen deelnemen. De essays worden vóór het symposium online gepubliceerd. De opbrengsten van het symposium zullen een plek krijgen op het nieuwe knooppunt Hoger Onderwijs.

Dit zijn de zes thema's. Klik op het plusje om de sprekers per thema te bekijken.

 • 1. Toegankelijkheid van het hoger onderwijs

  a.    Louise Elffers (Hogeschool van Amsterdam 
  b.    Theo Bakker (Vrije Universiteit Amsterdam) 
  c.    Sebastiaan Steenman (Universiteit Utrecht)

 • 2. Community-vorming in een blended leeromgeving

  a.    Jolien Dopmeijer (Hogeschool Windesheim) 
  b.    Rutger Kappe (Hogeschool InHolland)
  c.    Liedeke Plate (Radboud Universiteit) 
  d.    Marca Wolfensberger (Hanzehogeschool) 

 • 3. Digitale didaktiek: ontwerpen van blended onderwijs

  a.    Marcel van der Klink (Zuyd Hogeschool) 
  b.    Barend Last (Maastricht University) 
  c.    Fleur Prinsen (Hogeschool Rotterdam) 

 • 4. Opleiden voor een veranderende arbeidsmarkt

  a.    Lia Fluit (Radboud Universiteit) & Loek Nieuwenhuis (HAN)
  b.    Tjark Huizinga (Hogeschool Saxion)
  c.    Lisette Munneke (Hogeschool Utrecht)  

 • 5. Toetsen op afstand en monitoren van de studievoortgang

  a.    Desirée Joosten-ten Brinke (Open Universiteit)
  b.    Sharon Klinkenberg (Universiteit van Amsterdam)
  c.    Kim Schildkamp (Universiteit Twente) 

 • 6. Veranderen van onderwijsorganisatie(s)

  a.    Didi Griffioen (Hogeschool van Amsterdam) 
  b.    Remco Coppoolse (Hogeschool Utrecht)
  c.    Derek Jan Fikkers (Universiteit Twente)

Tijdschema

Onderstaande tijden zijn ter indicatie.

10:00 uur            Opening en welkom

10:10 uur            Keynote door Prof.Dr. Teun Dekker (University College Maastricht)

10:35 uur            Pauze (mogelijkheid tot bezoeken Posters & hun eigenaren)

10:40 uur            Parallelsessies ronde 1:

 1. Toegankelijkheid van het hoger onderwijs
 2. Digitale didaktiek: ontwerpen van blended onderwijs
 3. Opleiden voor een veranderende arbeidsmarkt

11:35 uur            Pauze (mogelijkheid tot bezoeken Posters & hun eigenaren)

11:50 uur            Parallelsessies ronde 2

 1. Community-vorming in een blended leeromgeving
 2. Toetsen op afstand en monitoren van de studievoortgang
 3. Veranderen van onderwijsorganisatie(s)

12:45 uur            Wrap up

13.00 uur            afsluiting