Online kennisdelingsbijeenkomst “Voel jij je ook wel eens tekortschieten in de relatie met die ene leerling?” (Leren van Gedrag)

Het kennisplatform: ‘Leren van gedrag’ organiseert ontmoetingen tussen wetenschappers, praktijkdeskundigen en gedrag-specialisten die hun kennis willen delen en samen op zoek gaan naar antwoorden op vragen uit de praktijk. Alle thema’s in deze ontmoetingen zijn gericht op het omgaan met moeilijk (interpreteerbaar) gedrag.

Ben jij op zoek naar oplossingen voor moeilijk gedrag van leerlingen?
Ben je benieuwd naar kennis en ervaringen van onderzoekers en collega’s?
Heb je zelf expertise en succeservaringen die je wilt delen?

In schooljaar 2020 - 2021 worden Lerenvangedrag-ontmoetingen georganiseerd die je gratis met je collega’s  kunt bijwonen!  

Op woensdag  22 september 2021 van 15.00u tot 16.30 uur kun je collega’s en de onderzoeker online ontmoeten om de dialoog aan te gaan samen te “leren van gedrag”. 

“Voel jij je ook wel eens tekortschieten in de relatie met die ene leerling?”

dr. Rianne Bosman // Assistant Professor // Universiteit van Amsterdam // doet onderzoek naar relaties in het onderwijs en de jeugdhulp

Als je vraagt aan leerkrachten wat hen de meeste voldoening geeft in hun werk, zeggen ze meestal dat het hebben van een goede relatie met de juf of meester een van de belangrijkste dingen is. Tijdens de bijeenkomst zal  Rianne meer vertellen over relaties met individuele leerlingen en de effecten van een coachingsinterventie gericht op de interactie om de relatie te versterken. Daarnaast zal er geoefend worden om je eigen inzicht over relaties met een individuele leerling te vergroten.

Haar vraag aan het onderwijsveld is: Waar loop jij tegenaan in het ontwikkelen van een goede relatie met een leerling? Kan je ook teveel investeren in de relatie met een leerling?

Aanmelden 

Aanmelden kan bij: administratie@redl.nl

Locatie

De bijeenkomst is online. Na je aanmelding krijg je een link gemaild.  Er is plek voor maximaal 25 deelnemers, dus wacht niet te lang en geef je op!

Meer over de inhoud

Voornamelijk leerlingen met externaliserend gedrag, verminderde verbale vaardigheden en jongens blijken een groter risico te lopen op ongunstige relatiekwaliteit (voor de relatie dimensies als conflict, nabijheid en afhankelijkheid) met verschillende leerkrachten tijdens de basisschoolperiode. Daarnaast blijken leerlingen met een hoge mate van afhankelijkheid in de relatie met leerkrachten aan het einde van de basisschoolperiode slechter te presteren

op het gebied van rekenen, minder gemotiveerd te zijn voor taken in de klas en zichzelf minder in staat te voelen tot presteren in de klas dan leerlingen met een lage mate van afhankelijkheid. Hoewel het geruststellend is dat de meerderheid van de leerkracht–leerlingrelaties gunstig is, blijkt uit dit onderzoek dat een aanzienlijk deel van de leerlingen, en voornamelijk degenen met externaliserend gedrag, extra ondersteuning nodig heeft van de leerkracht om goed te kunnen functioneren op school.

Meer informatie

Op de pagina van het onderzoeksprogramma Gedrag en Passend Onderwijs kun je meer informatie vinden over het onderzoeksprogramma en de projecten die hieruit zijn voortgekomen. Op de themapagina Gedrag en Onderwijs vind je ook uitgebreide informatie rondom dit thema.