School ❤ Onderzoek

  • 8 maart 2021
schoolhartjeonderzoek

Onderwijsprofessionals gebruiken heel wat informatie om goed onderwijs aan te bieden. Ook onderzoek kan inspiratie bieden in hun dagelijkse werking om de relatie tussen onderzoek en de onderwijspraktijk te versterken. Het Departement Onderwijs en Vorming en de Vlaamse Onderwijsraad organiseren op 8 maart 2021 voor de tweede keer School ❤ Onderzoek, een inspiratiedag voor leraren en onderzoekers. Het wordt een online versie!

Ook deze keer gaat het om inspiratie en kennisdeling tussen lerarenteams, schoolleiders, begeleiders, lerarenopleiders en onderzoek(ers). 

Naast twee plenaire lezingen, worden twee rondes van parallelsessies georganiseerd waarin onderzoekers en onderwijsprofessionals hun onderzoek en praktijkvoorbeelden toelichten. Daarnaast is  er een digitale beurs, waar posters, presentaties, filmpjes, etc. gedeeld worden.

Programma

Naast twee plenaire lezingen zijn er twee rondes met parallelsessies. Die parallelsessies zijn thematisch ingedeeld en gaan over STEM, evaluatie, kleuteronderwijs, diversiteit, onderzoekende lerarenteams, didactiek, schoolbeleid en -organisatie en ICT.

Ook zijn er twee tijdstippen voorzien voor een digitale beurs waar je kan proeven van een waaier aan onderzoeksinitiatieven via diverse presentatievormen.

Dankzij de digitale technologie is interactie ook verzekerd.

Het volledige programma kun je online bekijken.

Praktische informatie

  • Datum en tijd: maandag 8 maart 2021, van 09:00 tot 13:00 uur.
  • Kosten: deelname is gratis, maar vooraf inschrijven is verplicht.
banner school HARTJE onderzoek