Call for consortium partners Praktijkgericht onderzoek naar het hoger onderwijs opengesteld

In de call for projectleiders zijn hoogleraren, lectoren, universitair hoofddocenten en senior onderzoekers uitgenodigd zich aan te melden als projectleider voor één van de drie projecten. De selectie van de projectleiders heeft inmiddels plaatsgevonden. De volgende projectleiders en thema’s zijn geselecteerd:

Professioneel leren en ontwikkelen van docenten in het hoger onderwijs: wat werkt en hoe en waarom werkt het?
Prof. Dr. J.D.H.M. Vermunt (Eindhoven University of Technology)
» Bekijk de korte schets van het onderzoeksproject

Toegankelijk hoger onderwijs voor, door en na de poort – een integraal perspectief op de toegankelijkheid van het hoger onderwijs in Nederland
Dr. L. Elffers (Universiteit van Amsterdam & Hogeschool van Amsterdam)
» Bekijk de korte schets van het onderzoeksproject

Flexibel hoger onderwijs: werkplekleren voor een leven lang professionele competentie-ontwikkeling
Prof. dr. A.F.M. Nieuwenhuis (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen) en dr. Lia Fluit (Radboud University Medical Center Nijmegen).
» Bekijk de korte schets van het onderzoeksproject

De essays die de projectleiders hebben geschreven in hun aanvraag voor het projectleiderschap zijn gepubliceerd in de Call for consortium partners. Het essay vormt de basis voor de oproep aan consortiumpartners, en de eerste richting voor de opzet van een onderzoeksvoorstel. Onderwijsonderzoekers, docent-onderzoekers en andere professionals werkzaam aan een hogere onderwijsinstelling kunnen zich aanmelden als consortiumpartner. Tijdens een matchmakingdag zullen de projectleiders en de consortiumpartners consortia vormen en daarna gaan werken aan een onderzoeksvoorstel.

Iedere projectleider heeft een korte schets van het onderzoeksproject geschreven. Zo is snel duidelijk wat voor onderzoek zij voorstellen, en naar wat voor consortiumpartners zij op zoek zijn.

Ben je op basis van deze schets geïnteresseerd om mee doen, lees dan vóór de aanmelding ook het volledige essay in de call for consortium partners.