Call for proposals opengesteld: Beleidsgericht Onderwijsonderzoek 2020

Het NRO heeft de vijfde subsidieronde voor beleidsgericht onderwijsonderzoek geopend. Het doel van deze call for proposals is om onderzoek te stimuleren dat inzicht vergroot in de vraag hoe het onderwijsbeleid optimaal kan inspelen op ontwikkelingen (uit het verleden, van nu en die voorzien worden in de toekomst) in de samenleving.

U kunt voor deze subsidieronde aanvragen indienen binnen de volgende vier thema’s:

  • Regionale sturing in het onderwijs;
  • Gedragseffecten door prikkels in het onderwijs vanuit onderwijsbeleid;
  • Brede benadering van onderwijskwaliteit;
  • Naar een duurzame implementatie van technologie in onderwijs.

De programmaraad heeft ervoor gekozen om aanvragers de keuze te geven in de looptijd en het budget van het onderzoek. Het is de eerste keer dat het mogelijk is bij beleidsgericht onderwijsonderzoek om een aanvraag in te dienen met een looptijd van vier jaar. De programmaraad heeft hier voor gekozen, zodat aanvragers PHD’s kunnen aanstellen voor het onderzoek. Daarnaast geeft de flexibele looptijd en budget de mogelijkheid om kortere en kleinere onderzoekvoorstellen aan te vragen.

De belangrijkste afnemers van de resultaten van beleidsgericht onderzoek zijn beleidsmakers die zich bevinden op het niveau van de school, het schoolbestuur, de gemeente, provincie en/of het rijk. Daarnaast leveren de resultaten input voor andere wetenschappers en onderwijsprofessionals.

Praktische informatie

Er is een budget beschikbaar van in totaal 1.800.000 euro en maximaal 450.000 euro per aanvraag. Per thema wordt er maximaal één aanvraag gehonoreerd. De looptijd is minimaal 24 maanden en maximaal 48 maanden.

De sluitingsdatum voor het indienen van een intentieverklaring is 21 april 2020, 14:00:00 uur.
De sluitingsdatum voor het indienen van een volledige aanvraag is 23 juni 2020, 14:00:00 uur.

Meer informatie kunt u vinden op de financieringspagina van NWO. Voor vragen kunt u contact opnemen met Pia Hindriks, Irma Nadal of Rachel Poldermans via probo@nro.nl