Call for proposals Samenhangende onderzoeksprojecten 2020 opengesteld

In het kader van het onderzoeksprogramma Samenhangende Onderzoeksprojecten is vanaf heden de call for proposals 2020 opengesteld.

Het onderzoeksprogramma Samenhangende onderzoeksprojecten is bedoeld om diepgang en samenhang in het onderwijsonderzoek mogelijk te maken. Projecten liggen op het terrein van het primair onderwijs, algemeen voortgezet onderwijs, voorbereidend, middelbaar en hoger beroepsonderwijs, wetenschappelijk onderwijs, en lerarenopleidingen.

Waarvoor

U kunt aanvragen indienen voor onderwerpen en vraagstukken binnen de zeven hoofdstukken van het NRO onderzoeksprogramma 2016-2019:

  • Onderwijsaanbod en curriculum
  • Onderwijs en technologie
  • De socialiserende functie van onderwijs
  • Professionaliseren van onderwijsprofessionals
  • Onderwijs en levensloop
  • Het onderwijsbestel en sturing van en in het onderwijs
  • Onderwijsvernieuwing en de rol van onderzoek

Wanneer

  • De deadline voor het indienen van vooraanmeldingen is 21 januari 2020.
  • De deadline voor het indienen van uitgewerkte aanvragen is 2 juli 2020.

Budget

Voor de Samenhangende onderzoeksprojecten is een totaalbudget van 3,8 miljoen euro beschikbaar.

» Meer informatie vindt u op de programmapagina Samenhangende Onderzoeksprojecten